Gymnázium Budějovická

Další úspěšný španělštinář z GyBu v Brožíkově síni

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

V úterý 24. 9. 2019 si byl další student česko-španělského studia, tentokráte Gabriel Pišvejc, vyzvednout v Brožíkově síni Staroměstské radnice ocenění za výbornou reprezentaci nejen naší školy, ale i Prahy, neboť se ve školním roce 2018-2019 stal vítězem pražského kola Soutěže ve španělštině v kategorii SŠ III pro studenty z biligvního prostředí, a následně tak postoupil i do národního kola soutěže v téže kategorii, kde se umístil na hezkém 4. - 7. místě.

Gabriela doprovodila španělská vyučující Lda. Érika Blanko Favaro.

Gabrielovi velmi gratulujeme a doufáme, že jeho úspěch povzbudí k účasti a reprezentaci školy v dané soutěži i v příštích letech další studenty španělštiny, a to nejen z bilingvních tříd .

Za španělskou sekci

Mgr. Kateřina Krýzlová

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová