Gymnázium Budějovická

Návštěva nového španělského velvyslance

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Dne 12. prosince 2018 přivítalo naše gymnázium dva milé hosty. Svou návštěvou ho poctil nový španělský velvyslanec v České republice pan Ángel Lossada Torres Quevedo a nová atašé pro vzdělávání paní Amaya Cal Linares.

Nejprve proběhlo setkání s paní ředitelkou, na němž pan velvyslanec ocenil, jak významné místo má na naší škole česko- španělské studium. Poté pan velvyslanec hovořil se studenty.

Za účasti studentů bilingvních tříd 4. D, 5. D, 6. D a španělských i českých pedagogů tedy proběhla beseda, na které studenty nejvíce zajímalo, co obnáší práce v diplomacii, diskutovalo se o kulturních rozdílech mezi Španělskem a Českou republikou a také o českém a španělském školství. Pan velvyslanec gratuloval studentům a povzbudil všechny, kteří se rozhodli pro studium v bilingvní sekci. Rovněž zdůraznil, že jejich znalosti španělského jazyka a kultury budou pro ně výhodou při studiu na vysoké škole a také v pracovním životě. V závěru setkání zástupce studentů třídy 6. D Kevin Kotalík oficiálně pozval pana velvyslance spolu s atašé pro vzdělávání na maturitní ples do paláce Lucerna. Oba hosté pozvání srdečně přijali.

Poté nová atašé pro vzdělávání v přátelské atmosféře pohovořila se španělskými vyučujícími o koncepci bilingvního studia. Celá návštěva byla uzavřena prohlídkou gymnázia.

PhDr. Edita Mužíková Paclíková

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy