Gymnázium Budějovická

Návštěva ředitelky Instituto Cervantes

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 24. 10. 2018 v rámci tzv. přednáškového dne navštívila školu ředitelka pražského Instituto Cervantes, paní Luisa Fernanda Garrido Ramos, společně s vedoucím studijního oddělení této instituce, panem Francisco José López-Tapias. Oba hosté přiblížili našim studentům fungování dané instituce zábavnou interaktivní formou. Rovněž studenti dostali možnost vyzkoušet si ukázkové otázky v rámci zkoušek pro získání mezinárodních certifikátů DELE, které Instituto Cervantes každoročně pořádá.

Zábavná forma, kterou studentům přednášející testování podali, korespondovala s jednou z hlavních myšlenek Instituto Cervantes, jež paní Luisa Fernanda shrnula jako potřebu que el conocimiento sea diversión (nechť jsou znalosti zábavou). O přednášku byl mezi studenty zájem a v hojném počtu se jí zúčastnili nejen zástupci bilingvních tříd 3. D, 4. D, 5. D a 6. D, ale i studenti tříd čtyřletého studia 1. E a 4. E, v nichž je španělština vyučována jako druhý cizí jazyk.

Oběma hostům děkujeme za podnětnou přednášku a těšíme se na další spolupráci s touto renomovanou jazykovou institucí.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová