Gymnázium Budějovická

Návštěva zástupců španělského ministerstva školství

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 3. 4. 2019 navštívili školu vysoce postavení zástupci španělského ministerstva školství (Ldo. David Ferrán a Lda. Rosa Prieto), rada pro vzdělávání působící na španělském velvyslanectví v Polsku (Ldo. Enrique Fraile Espías) a atašé pro vzdělávání Lda. Amaya Cal Linares.

Úvodním bodem programu návštěvy byl diplomatický rozhovor s ředitelkou gymnázia, Zdeňkou Bednářovou, a koordinátorkou česko-španělského studia, Kateřinou Krýzlovou, nejen na téma fungování česko-španělské bilingvy, ale také celého gymnázia. Probírala se zejména chystaná aktualizace bilaterálního ujednání mezi španělskou a českou stranou, počty přihlášek na bilingvní studium, koncepce dalších typů studia apod.

Následně si vzácní hosté prošli celý areál školy včetně sportovních hřišť. Španělská vyučující Cristina López jim také umožnila nahlédnout do jednoho ze čtyř bytů vybudovaných pro španělské učitele za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.

Hosté měli také příležitost pohovořit se všemi vyučujícími česko-španělské sekce. Poté na vlastní přání zhlédli dvě vyučovací hodiny v bilingvním studiu, a to výuku španělštiny v 1. ročníku studia profesorky Ériky Blanco a následně výuku v 5. ročníku studia profesora Davida Llorenteho.

Vyučující česko-španělské sekce byli pozváni na recepci do rezidence španělského velvyslance v odpoledních hodinách konané právě u příležitosti návštěvy zástupců španělského ministerstva školství.

Hosté na závěr paní ředitelku velmi ocenili za její zásadní přispění k dobrému fungování a prestiži školy.

Za španělskou sekci,

Mgr. Kateřina Krýzlová

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová