Gymnázium Budějovická

Představení španělského divadelního souboru pro bilingvy

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 10. 6. 2015 předvedli studenti, kteří se po celý rok pod vedením vyučujícího Davida Llorenteho v odpoledních hodinách věnovali zkouškám školního španělského divadelního souboru, nastudování jeho hry Catalepsia (Katalepsie). Na vedení divadelního souboru se v letošním školním roce podílela také paní profesorka Naděžda Moučková.

Představení určeného pro bilingvní třídy 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D a nebilingvní třídu 7.B společně se španělskou půlkou třídy 7.C se zúčastnila také atašé pro vzdělávání ze španělského velvyslanectví, paní Pilar Barrero García.

Paní ředitelka na závěr představení předala hercům Barboře Kubantové (absolventka 2015), Kateřině Šumové, Alexi Golotvinovi, Adamovi Klepáčovi a Janu Buryšovi z 5.D, Daniele Honkové ze 4.D, Emě Labudové a Noemi Purnochové ze 3.D sladké odměny, na něž přispěl nově zřízený Fond rodičů.

Davidu Llorentovi a zejména všem hercům děkujeme za hezký kulturní zážitek zakončující první 25 letou etapu fungování česko-španělské sekce na naší škole.


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová