Gymnázium Budějovická

Prezentace studia hispanistiky na FF UK

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Dne 12. 12. 2014 navštívily naše gymnázium dvě vyučující z Ústavu románských studií FF UK, aby potencionálním zájemcům z řad studentů z maturitních tříd 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 4.E, a 4.F přiblížily studium hispanistiky, požadavky k přijímacím zkouškám na daný obor, možnosti kombinování studia daného oboru s jinými obory či vysokými školami a možnosti následného uplatnění absolventů.

Prezentaci přednesly a velmi profesionálně okomentovaly Mgr. Dora Poláková, Ph.D., která je shodou okolností absolventkou pětiletého dvojjazyčného studia na GYBU, a doktorandka daného oboru, Mgr. Dana Kratochvílová.

Na závěr byl dán prostor dotazům ze strany studentů, na které obě přítomné dámy velmi ochotně odpovídaly.

Chválíme studenty, kteří se prezentace zúčastnili, a zejména oceňujeme zájem studentů ze třídy 4.F čtyřletého studia, kde je španělština vyučována pouze jako druhý cizí jazyk.

Kateřina Konířová

Koordinátorka česko-španělského studia na GYBU

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy