Gymnázium Budějovická

Prezentace studia hispanistiky na FF UK 2018

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 17. 1. 2018 navštívily naši školu již tradičně vyučující oddělení hispanistiky, Mgr. Dora Poláková, Ph.D. a PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D., z Ústavu románských studií FF UK v Praze.

Obě dámy zájemcům z řad studentů tříd 5.D, 8.B, 4.E, 7.A, a dokonce i 5.A zodpověděly otázky týkající se přijímacích zkoušek na daný obor a přiblížily jim velmi komplexně průběh studia. Prezentace probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Studenti se dozvěděli nejen o konkrétních možnostech jejich uplatnění na trhu práce po případném studiu oboru, ale nahlédli i do některých tajů španělského jazyka a španělsky psané literatury, se kterými se v průběhu studia určitě setkají.

Oběma přednášejícím srdečně děkujeme a doufáme, že spolupráce FF UK a naší školy bude pokračovat v podobných projektech pro studenty i nadále.

.

Za španělskou sekci

Mgr. Kateřina Krýzlová

Autor
Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová