Gymnázium Budějovická

VIII Recepción de las Secciones Bilingües Hispano-Checas

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

V pátek 14. června, s blížícím se závěrem školního roku, se na pozvání velvyslance Španělského království v Praze, J. E. Ángela Lossady, konal již 8. ročník tradiční recepce osob spojených s výukou španělského jazyka na šestiletých česko-španělských gymnáziích v rámci České republiky a dalších institucí taktéž spojených s šířením španělského jazyka a kultury (španělská atašé pro vzdělávání a jiní členové španělské diplomatické mise, zástupci českého ministerstva školství, vedení Ústavu románských studií FF UK, ředitelka Instituto Cervantes v Praze aj.)

Velmi příjemné setkání pod horoucím sluncem připomínajícím to španělské se neslo v pozitivním duchu a s vědomím, že je třeba i nadále prohlubovat spolupráci mezi všemi zmíněnými institucemi. Jsme si vědomi, že dobrá spolupráce se promítá také do úspěchů studentů bilingvy.

Součástí recepce bylo také předávání cen vítězům španělských soutěží pro bilingvní studenty, jež pravidelně organizuje španělské velvyslanectví. Výhercem letošní soutěže o Valencii se stal náš student David Jagrik, za něhož cenu převzala jeho třídní profesorka Naděžda Moučková. Zástupcem pražských studentů a absolventů byl v letošním roce náš úspěšný maturant Kevin Kotalík.

"El equipo de Praga" vedené paní ředitelkou Bednářovou se skládalo z několika vyučujících současných i bývalých, kteří se podíleli či podílejí na udržování dobrého jména pražské bilingvy, jež existuje bezmála 30 let. Patří jim za to všem velké poděkování.

Za španělskou sekci

Mgr. Kateřina Krýzlová


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová