Gymnázium Budějovická

Visita de representantes de la Universidad Española - ESIC

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 8. 4. 2019 si studenti bilingvních tříd, a to předmaturitní 5. D a část 2. D, vyslechli prezentaci o nabídce studijních programů, možnosti získání stipendií a fungování španělské univerzity ESIC - Business&Marketing School (www.esic.edu) se sídlem v Madridu. Univerzita nabízí výukové programy v angličtině a ve španělštině. Naši studenti se dověděli, že by při jejím výběru nemuseli dělat požadované zkoušky ze španělštiny úrovně B2 dle jazykového rámce, neboť by jim stačilo španělské maturitní vysvědčení, které po absolvování česko-španělského studia obdrží.

Prezentaci přednesli Lda. Bárbara de Vega Bariego a Ldo. Antonio Alcántara Lera v doprovodu obchodního atašé z Velvyslanectví španělského království v Praze, pana Fermína López López.

Za španělskou sekci,

Mgr. Kateřina Krýzlová

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová