Gymnázium Budějovická

Visita del nuevo Embajador de España

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

V úterý dne 10. 3. 2015 navštívil naši školu nově jmenovaný velvyslanec Španělského království v ČR, pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez- Martín, kterého doprovázela atašé pro vzdělávání, pí Pilar Barrero García.

Pana velvyslance nejdříve přijala pí ředitelka a společně s koordinátorkou česko-španělského studia pak oba vzácné hosty provedly po areálu školy.

Následovalo velmi příjemné posezení v tzv. modrém salónku školy s vyučujícími česko-španělské sekce.

Probíranými tématy byly např. soutěže určené studentům španělských gymnázií, kontakty s našimi absolventy, blížící se maturitní zkoušky, zájem studentů o dvojjazyčné studium či progrese studentů v jednotlivých předmětech bilingvního studia.

Pan velvyslanec jako absolvent madridské školy, se kterou realizujeme již několik let výměnné pobyty studentů, ocenil naše kontakty právě s Colegio Estudio a letos probíhající výměnný pobyt s touto školou.

V nejbližších týdnech pan velvyslanec navštíví naši školu znovu, aby diskutoval se studenty nejvyšších ročníků o své zemi, její kultuře i jejích problémech.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová