Gymnázium Budějovická

Aktivity španělské sekce

Návštěva zástupců španělského ministerstva školství

, Kateřina Krýzlová

Dne 3. 4. 2019 navštívili školu vysoce postavení zástupci španělského ministerstva školství (Ldo. David Ferrán a Lda. Rosa Prieto), rada pro vzdělávání působící na španělském velvyslanectví v Polsku …

CCXIII Aniversario de Natalicio de Benito Juárez

, Kateřina Krýzlová

Dne 21. 3. 2019 jsme s profesorem dějepisu a zeměpisu Luisem Montillou navštívili památník Benita Juáreze (náměstí Interbrigády, Praha 6), abychom si připomněli 213 let od narození tohoto mexického…

Školní kolo recitační soutěže ve španělštině

, Kateřina Krýzlová

V letošním roce se poprvé konalo školní kolo recitační soutěže ve španělštině, a to dne 13. března.Výherci školního kola postupují do krajského kola soutěže s názvem Ústy básníka, které proběhne 24.…

Návštěva nového španělského velvyslance

, Zdeňka Bednářová

Dne 12. prosince 2018 přivítalo naše gymnázium dva milé hosty. Svou návštěvou ho poctil nový španělský velvyslanec v České republice pan Ángel Lossada Torres Quevedo a nová atašé pro vzdělávání paní…

Oslava 40. výročí vzniku španělské ústavy

, Zdeňka Bednářová

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 oslavil student 6. D Kevin Kotalík, vedoucí španělské sekce K. Krýzlová a paní ředitelka společně se španělskými a českými diplomaty a kolegy 40. výročí vzniku španělské ústavy…