Gymnázium Budějovická

Aktivity španělské sekce

Španělské divadlo Na Prádle

, Renata Trnková

V úterý 7. června divadelní soubor Davida Llorenteho předvedl své představení Blue Magic všem studentům dvojjazyčného studia i některým pokročilejším španělštinářům z nebilingvních tříd.…

Ocenění ministryně školství

, Zdeňka Bednářová

Ministryně školství ocenila dlouhodobou náročnou práci našich pedagogů a studentů bilingvní sekce při organizaci a přípravě festivalů školních divadelních souborů ve španělském jazyce a poděkovala…

210 aniversario del natalicio de Benito Juárez

, Kateřina Krýzlová

Dne 18. 3. 2016 obdržela naše škola již potřetí v řadě pozvání od Velvyslanectví Mexika v Praze zúčastnit se slavnostního aktu kladení věnců k pomníku mexického hrdiny Benita Juáreze, který se…

Národní festival divadla ve španělském jazyce

, Renata Trnková

Ve dnech 13. a 14. dubna 2016 Praha hostila VIII. celostátní festival studentského divadla česko-španělských dvojjazyčných gymnázií. Akce se koná každoročně pod záštitou Španělského velvyslanectví v…

Prezentace studia hispanistiky na FFUK pro naše studenty

, Kateřina Krýzlová

Dne 12. 1. 2016 navštívily naši školu již druhým rokem vyučující oddělení hispanistiky PhDr. Dora Poláková, Ph.D. a Mgr. Dana Kratochvílová, Ph.D. z Ústavu románských studií FFUK …

Praktická lekce z programování ve španělštině

, Renata Trnková

Dne 7. prosince proběhla na našem gymnáziu přednáška a praktická lekce z programování Mgr. Luise Antonia Beltrana Prieta, mexického doktoranda Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce byla určena…

Výměnný pobyt v Mexiku

, Zdeňka Bednářová

Dlouholeté snažení se konečně vyplatilo a já můžu s hrdostí říct, že poletím do Mexika. Stejně jako dalších mých čtrnáct kamarádů ze dvou tříd. Naši partu doplní sama paní ředitelka a paní…