Gymnázium Budějovická

Aktivity španělské sekce

Recitační soutěž ve španělštině - Ústy básníka 2017

, Kateřina Krýzlová

Ve středu 22. března pořádalo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha 6. ročník recitační soutěže ve španělském jazyce s názvem "Ústy básníka". Tématem letošního ročníku byl humor …

Madrid 2016

, Renata Trnková

V sobotu 22. října jsme se my, část studentů třídy 4.D v doprovodu prof. Mužíkové Paclíkové a Kovářové, odebrali do Madridu na desetidenní výměnný pobyt. Hned jak jsme přiletěli do naší cílové…

Concurso de Comida Iberoamericana 2016

, Renata Trnková

Dne 12. října 2016 se u příležitosti oslav španělského státního svátku (Día de la Hispanidad) konala již tradiční soutěž Concurso de comida iberoamericana. V letošním ročníku bylo připraveno celkem…

Španělské divadlo Na Prádle

, Renata Trnková

V úterý 7. června divadelní soubor Davida Llorenteho předvedl své představení Blue Magic všem studentům dvojjazyčného studia i některým pokročilejším španělštinářům z nebilingvních tříd.…

Ocenění ministryně školství

, Zdeňka Bednářová

Ministryně školství ocenila dlouhodobou náročnou práci našich pedagogů a studentů bilingvní sekce při organizaci a přípravě festivalů školních divadelních souborů ve španělském jazyce a poděkovala…

210 aniversario del natalicio de Benito Juárez

, Kateřina Krýzlová

Dne 18. 3. 2016 obdržela naše škola již potřetí v řadě pozvání od Velvyslanectví Mexika v Praze zúčastnit se slavnostního aktu kladení věnců k pomníku mexického hrdiny Benita Juáreze, který se…