Gymnázium Budějovická

Aktivity španělské sekce

Praktická lekce z programování ve španělštině

, Renata Trnková

Dne 7. prosince proběhla na našem gymnáziu přednáška a praktická lekce z programování Mgr. Luise Antonia Beltrana Prieta, mexického doktoranda Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce byla určena…

Výměnný pobyt v Mexiku

, Zdeňka Bednářová

Dlouholeté snažení se konečně vyplatilo a já můžu s hrdostí říct, že poletím do Mexika. Stejně jako dalších mých čtrnáct kamarádů ze dvou tříd. Naši partu doplní sama paní ředitelka a paní…

Concurso de Comida Iberoamericana 2015

, Kateřina Krýzlová

Dne 12. října 2015 proběhla již tradičně u příležitosti oslav španělského státního svátku (Día de la Hispanidad) v prostorách školní jídelny soutěž Concurso de comida iberoamericana. Vyučující a…

Oslava v Instituto Cervantes

, Renata Trnková

V letošním školním roce si naše škola připomíná 25. výročí založení bilingvního, česko-španělského studia. Kde lépe si tuto událost připomenout než na půdě instituce, která podporuje výuku…

Představení španělského divadelního souboru pro bilingvy

, Kateřina Krýzlová

Dne 10. 6. 2015 předvedli studenti, kteří se po celý rok pod vedením vyučujícího Davida Llorenteho v odpoledních hodinách věnovali zkouškám školního španělského divadelního souboru, nastudování…