Gymnázium Budějovická

Aktivity španělské sekce

Divadlo ve španělštině

, Zdeňka Bednářová

Katalepsie „Je smutný den. Simeona zemřela, ale než odešla na onen svět, prozradila své tajemství: zanechala po sobě peníze, úspory, na něž celý život tvrdě pracovala. Je smutný den. Simeona zemřela…

Visita del nuevo Embajador de España

, Kateřina Krýzlová

V úterý dne 10. 3. 2015 navštívil naši školu nově jmenovaný velvyslanec Španělského království v ČR, pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez- Martín, kterého doprovázela atašé pro vzdělávání, pí Pilar Barrero…

Návštěva chilského velvyslance na GYBU

, Kateřina Krýzlová

V úterý 3. března 2015 navštívil naši školu velvyslanec Chile v České republice, pan Pablo Rodrigo Gaete Vidal, společně s paní Ditou Aguilerou, která zastupuje kulturní oddělení chilské ambasády. …

Beseda o literárních soutěžích ve španělštině

, Kateřina Krýzlová

Dne 27. 1. 2015 navštívila gymnázium atašé pro vzdělávání z Velvyslanectví Španělska, paní Pilar Barrero García, spolu s vyučujícím španělského jazyka a literatury z česko-španělské sekce…

Prezentace studia hispanistiky na FF UK

, Zdeňka Bednářová

Dne 12. 12. 2014 navštívily naše gymnázium dvě vyučující z Ústavu románských studií FF UK, aby potencionálním zájemcům z řad studentů z maturitních tříd 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 4.E, a 4.F přiblížily…

Návštěva mexického velvyslance

, Zdeňka Bednářová

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 navštívil naše gymnázium velvyslanec Mexika v České republice, pan Pablo Macedo Riba. Doprovázely ho asistentka Zuzana Nowakova a referentka pro kulturní záležitosti Natálie…

Návštěva ředitele Instituto Cervantes

, GyBu admin

Dne 21. 11. 2014 navštívil naše gymnázium ředitel Instituto Cervantes Praha (IC), pan Ramiro Villapadierna v doprovodu delegáta IC pro studijní záležitosti a mezinárodní zkoušky DELE, pana Javiera…