Gymnázium Budějovická

Workshop "Připrav se na kariéru"

Naposledy upraveno , Blanka Čonková
Workshop "Připrav se na kariéru" - cover

Dne 27. 3. 2019 se ve škole konala beseda – workshop na téma „Připrav se na kariéru." Pojednávala o proměňující se situaci na trhu práce, přípravě na pohovor nebo o životopisech. Pozornost však byla věnována také lidským vlastnostem a dovednostem, které se jeví dle dat personálních agentur pro budoucnost jako nejcennější. Akci škole nabídla Centrála DofE, Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu, jako benefit, který nyní poskytuje vybraným školám (podle nich patříme k nejlepším centrům v pražském regionu).

Program je vhodný pro předmaturitní ročníky, proto se akce zúčastnily třídy 3. E, 3. F a 5. D. Z těchto tříd se několik studentů zapojilo do programu DofE a úspěšně ho dokončili.

Program, který připravila personální agentura Manpower Group, se skládal z následujících částí:

1) Diskuse o trendech na trhu práce - co je a bude aktuální, jaké dovednosti budou potřeba

2) Jak si najít první práci

3) Jak napsat životopis, jak se prezentovat, co rozhoduje o budoucím úspěchu

Lektorky vedly besedu velice profesionálně, zajímavě a poskytly studentům mnoho podnětů z praxe k zamyšlení se nad budoucností. Zpětná vazba od studentů byla pozitivní.

Na závěr připojuji vyjádření paní Vokáčové z Manpower Group:

„Naše workshopy Ready for Work připravujeme pro školy ve spolupráci s DofE, Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu. Naše společné téma je probouzení talentu a potenciálu v každém mladém člověku. Musím říci, že studenti Gymnázia Budějovická během workshopu skvěle diskutovali, sdíleli své názory a velmi trefně dokázali pojmenovat trendy v současném světě práce. Je radost spolupracovat se školou, kde studenti projevují upřímný zájem o svou vlastní budoucnost. Držíme palce, aby ta vaše jedinečná cesta za vysněnou prací byla co nejpřímější!"

Lenka Vokáčová
HR Business Partner

Takové hodnocení nás velmi potěšilo a těšíme se na další spolupráci.

Blanka Čonková a Jana Fojtíková

Autor
Blanka Čonková