Gymnázium Budějovická

České středohoří 24. – 26. 5. 2019

Naposledy upraveno , Jarmila Eckschlagerová

Studenti ekologického kroužku uskutečnili výpravu do Českého středohoří. Jednalo se o soustředění před republikovým finále soutěže Zlatý list.

Ubytovali jsme se přímo v CHKO ve skautské ubytovně v Mentaurově. Celé tři dny jsme putovali po okolí a seznamovali jsme se s živočichy a vzácnými rostlinami nacházejícími se v CHKO. Květnaté louky byly plné vzácných bylin,orchidejí, úpolínů, kosatců a celé řady dalších rostlin. Objevili jsme místo s periodickým výskytem listonohů. Oblast Českého středohoří je zajímavá také po geologické stránce. Vznikala sopečnou činností ve třetihorách. Většinu hornin tvoří čedičové nebo znělcové kupy. Ostrůvkovitě se zde nacházejí světlé opuky s diametrálně rozdílnou květenou a živočichy. Během exkurze nás odborně provázeli Jirka Janoušek a Vojta Brož, studenti nejvyšších ročníků GYBU. Vojta navíc zařídil ubytování a cestu, díky Jirkovi jsme neumřeli hlady.

Doufám, že jsme na finále Zlatého listu dobře připraveni. Přeji našim studentům mnoho štěstí, důvtipu a znalostí. Těším se také na další spolupráci při přípravě exkurzí.

RNDr. Jarmila Eckschlagerová

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Jarmila Eckschlagerová