Gymnázium Budějovická

Exkurze: CHOLUPICKÝ POTOK

Naposledy upraveno , RNDr. Daniela Borůvková

Dne 15. 4. 2015 se třída 5.A vydala na exkurzi k Cholupickému potoku. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s tzv. jarním aspektem listnatého lesa, tj. s rozkvetlými jarními bylinami pod stromy, které ještě nemají listí. Cestou jsme pozorovali 37 druhů rostlin. Všímali jsme si také erozní činnosti vody v závislosti na podloží, kterým potok protéká. Zajímavá byla také proměna fytocenózy v závislosti na dostupnosti vody, což bylo dobře patrné při porovnání rostlinstva v údolí v těsné blízkosti potoka s porosty na vyvýšeném okraji rokle.

Fotografovala a zapsala: D. Borůvková

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
RNDr. Daniela Borůvková

vedoucí sekce přírodovědných předmětů