Gymnázium Budějovická

Konstruktivní destrukce – Karlštejnsko 2015

Naposledy upraveno , Ivo Holý

18. duben hrozil nepříjemným počasím, hrozba to nakonec byla lichá! Několik studentů vedených prof. Eckschlagerovou a doprovázených prof. Strnadovou a Holým vystoupilo v Srbsku a vydalo se na jarní ekologickou exkurzi Karlštejnsko 2015. Trasa byla tradiční, prošli jsme Srbskem a poté postupovali proti proudu Bubovického potoka k Bubovickým vodopádům. Příroda a přírodniny na nás naléhaly již v intravilánu Srbska – pestrá sbírka exotických dřevin, bylin typických pro ruderální stanoviště, avifauna. Po celou cestu jsme také pozorovali geologické fenomény. Prošli jsme lužním lesem v plné síle jarního aspektu. K zajímavým rostlinným druhům zde patří pryskyřník kosmatý, kyčelnice devítilistá a pižmovka mošusová. Celou cestu jsme se snažili být součástí akce „Ukliďme Česko!" a tak jsme uklízeli.

Kolem nádrže plné vajíček skokana hnědého, přes louku s ocúny, kolem Kubrichtovy boudy jsme dorazili k Bubovickým vodopádům, kde jsme pozorovali blešivce, pobytové stopy prasete divokého, kyčelnici cibulkonosnou a rašící oměj vlčí mor. Vrátili jsme se zpět a přebrodili potok, zaznamenali podbílek šupinatý, larvu jepice a spočítali desítky lilií zlatohlavých. Při výstupu na náhorní plošinu nad karlštejnským kempem nás překvapil nakvetený hrachor jarní, nezvykle růžové květy podléšek. Dorazili jsme na hlaváčkovou louku, kde jsme se věnovali klučení trnkových náletů. Takový postup je součástí managementu nutného pro zachování podmínek bezlesí na lokalitě obsazené chráněným hlaváčkem jarním. Studenti s chutí a nadšením použili přinesené nůžky a nože. Z fauny na místě zaujaly především kokony křižáka pruhovaného a ústí nor neurčených samotářských včel. Sestup lesem na svahu ozvláštnil vstavač nachový s nalitými poupaty a nález crania prasete divokého. Podle Budňanské skály jsme doputovali na karlštejnské nádraží a odtud do Prahy.

Zapsal Mgr. Ivo Holý


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Ivo Holý