Gymnázium Budějovická

Ku kandíku na Medníku 2015

Naposledy upraveno , Ivo Holý

V sobotu 21. 3. 2015 jsme se vydali na tradiční "výpravu za kandíkem na Medník". Patnáct studentů a pedagogové (J. Eckschlagerová, J. Velichová a I. Holý). S nadějí, že jdeme ve správnou dobu, jsme se od vlakové zastávky Petrovice vydali nivou Sázavy na východ.

Na louce pod Pikovicemi jsme si připomněli říční fenomén jak z hlediska geologického, tak ekologického. Niva, údolí, měkký, tvrdý luh. Fenologická pozorování (kdy co roste, létá, zpívá…) v údolí Sázavy přinesla překvapení v podobě kvetoucích hluchavek nachových, křivatce žlutého, rašících kopřiv, zpěvu červenek, žlun, sýkor, špačků a drozdů. Paní profesorka Velichová studentům předala něco ze své ornitologické erudice, zejména přiblížila svět ptačích hlasů.

Každoroční pozorování brhlíka lesního zpestřila káňata lesní na obloze v pozadí. Krátké procvičení určování dřevin podle plodů, pupenů a celkového habitu upozornilo na pestrost břehu řeky - olše lepkavá, vrba bílá, jasan ztepilý, lísky, to vše v podrostu loňských kopřiv. Tradičně jsme se zastavili u houštiny invazivní křídlatky, kterou jsme identifikovali jako k. japonskou. Po vstupu do lesa na svahu Medníku jsme sledovali přechod porostu k suťovému lesu. Určovali jsme mechy játrovky a lesní dřeviny, nejvýraznější z živočichů byl tady strakapoud velký. Zamapovali jsme polopřirozený výskyt tisu červeného. Pustili jsme se do focení hlavní atrakce: kandíku psího zubu. Část rostlin byla ještě na poupatech, sasanka hajní teprve vyháněla listy, zatímco kopytníky a podléšky byly již v plném květu. Po babočce kopřivové v nivě se nám v lese předvedl samec žluťáska řešetlákového. Dokumentační aktivity studenti celou cestu doplňovali čištěním trasy od odpadků zanechaných jinými návštěvníky lesa.

Studenti tvořící družstva soutěže Zelená stezka - Zlatý list při sestupu z vrcholu Medníku postavili na slunné stráňce několik ještěrčích zídek, vyčistili studánku v rokli ve svahu a část potůčku. Po cestě lemované rozkvetlým podbělem jsme spěli k tradičnímu zakončení osmikilometrové vycházky – mlsání v pikovické cukrárně.

v příloze naleznete *.kmz záznam trasy, který si můžete otevřít v GoogleEarth

Přílohy
vylet-na-mednik-2015.kmz Stáhnout
Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Ivo Holý