Gymnázium Budějovická

Medník 2014

Naposledy upraveno , GyBu admin

V sobotu 15. 3. jsme se vydali na tradiční výpravu do Petrova. Vyrazili jsme z hlavního nádraží 8:25 vlakem. V Petrově nás přivítalo deštivé počasí se zamlženým pohledem na horu Medník.

Při pohledu na řeku Sázavu jsme zahlédli plovoucí nutrii, která si zřejmě postavila hnízdo někde pod mostem. Je to invazní druh.

Hlasy ptáků jsme identifikovali dobře díky pomoci paní profesorky Velichové.

V dutině kmenu vrby si opět stavěl hnízdo brhlík, v korunách stromů si hájil teritorium a lákal samičky drozd, v dálce jsme zaslechly holuba hřivnáče. Na Sázavě plaval párek labutí.

Kandíky kvetly. Naše práce pro přírodu mohla začít. Vedle každého nalezeného kandíku jsme zapíchli větvičku a tím ho zachránili před pošlapáním.

Začínaly kvést i jaterníky.

Po vydatné svačině jsme vyrazili pokořit horu Medník a vytvořili společné foto.

Na závěr jsme navštívili vyhlášenou cukrárnu v Petrově a vrátili se zpět do Prahy.

Zapsala: J. Eckschlagerová
Foto: J. Eckschlagerová, J. Velichová a F. Vítek

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy