Gymnázium Budějovická

Netopýři - Srbsko 2016

Naposledy upraveno , Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 13. 2. 2016 jsme se vypravili do Srbska na zimoviště netopýrů. Letos zimovalo v první štole 84 netopýrů velkých a 6 netopýrů černých, ve druhé 70 netopýrů velkých. Cestou ke štolám jsme s pomocí paní profesorky Velichové určovali zimující ptáky na řece Berounce (kormorán velký, volavka popelavá). U štol si vzali slovo J. Janoušek, V. Brož a V. Smutný, kteří sbírali po cestě zajímavé přírodniny a ukázali je ostatním studentům. Já jsem je informovala o zajímavostech týkajících se řádu letouni, kam patří i netopýři a poučila studenty, jak se mají ve štolách chovat, aby nevzbudili netopýry. Na závěr jsme si zahráli hru na netopýry a můry a vyzkoušeli si pomocí tleskání, jak funguje echolokace.

Fotografie dodali Ing. Velich a V. Brož

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Jarmila Eckschlagerová