Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Podzimní přírodopisná soutěž v Šárce

, Jarmila Eckschlagerová

Letošní kolo podzimní přírodopisné soutěže proběhlo v sobotu 23. 9. Soutěžilo celkem dvacet družstev z Prahy a okolí. Na soutěžící čekaly pěkné odměny v podobě přírodopisných knížek a upomínkových…

Celostátní kolo Zlatého listu - Lubenec 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V předposledním červnovém týdnu se naši studenti opět zúčastnili celostátního kola soutěže Zlatý list, které se tentokrát konalo v západočeském Lubenci. Do celostátního kola postoupila dvě družstva…

Práce pro přírodu - Pitkovická stráň květen 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Práce pro přírodu - Pitkovická stráň 24. 5. 2017Ve středu 24. 5. jsme se opět vydali na Pitkovickou stráň. Spolu s ochranáři jsme čistili stráň od náletů růže šípkové a ostrůvkovitě kosili plochu.…

Zlatý list 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 22. 4. a v neděli 23. 4. proběhlo krajské kolo Zlatého listu v botanické zahradě Troja. Družstvo ve složení Anna Valešová, Adam Plešinger, Filip Nečas, Alexandra Voců, Anna Bárková a…

Karlštejnsko 13. 4. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Ve čtvrtek 13. 4. jsme uskutečnili exkurzi do CHKO Český kras. Počasí nám sice moc nepřálo, ale příroda byla svěží. Botanickou exkurzi jsem vedla já a paní profesorka Strnadová.Hlasy ptáků pomáhala…

Práce pro přírodu Psáry 8. 4. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 8. dubna jsme se vypravili do obce Psáry. Čekala nás kontrola tůňky, monitoring mravenišť zákonem chráněného mravence lesního a záchrana ropuchy obecné. Cestou k mraveništi jsme objevili…

Medník 25. 3. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 25. Března jsme se vypravili na pracovní exkurzi . Naše trasa vedla z Pikovic po naučné stezce podél řeky Sázavy na lokalitu, kde roste zákonem chráněná bylinka kandík psí zub. Cestou jsme…