Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

SČÍTÁNÍ NETOPÝRŮ

, RNDr. Daniela Borůvková

V sobotu 24. 2. 2018 jsme se vypravili (v počtu 21 studentů, 3 vyučující a 3 hosté, jeden odborník na houby, dva z Přírodovědecké fakulty UK) na tradiční sčítání netopýrů ve štolách u Srbska. Bylo…

Ekologická olympiáda krajské kolo

, Jarmila Eckschlagerová

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Školu reprezentovala družstva ve složení:Vojtěch Brož (7. A), Jiří Janoušek (6. A) a Štěpán Vavřina (5. A) - 1. místo a…

Práce pro přírodu, Žihle, říjen 2017

, Jarmila Eckschlagerová

I na škole v přírodě se dá něco udělat pro přírodu. Člověk nemůže jenom brát, ale musí i dávat. S 2. B jsme našli v lese dvě obrovská mraveniště mravence lesního (zákonem chráněný druh). Po…

Podzimní přírodopisná soutěž v Šárce

, Jarmila Eckschlagerová

Letošní kolo podzimní přírodopisné soutěže proběhlo v sobotu 23. 9. Soutěžilo celkem dvacet družstev z Prahy a okolí. Na soutěžící čekaly pěkné odměny v podobě přírodopisných knížek a upomínkových…

Celostátní kolo Zlatého listu - Lubenec 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V předposledním červnovém týdnu se naši studenti opět zúčastnili celostátního kola soutěže Zlatý list, které se tentokrát konalo v západočeském Lubenci. Do celostátního kola postoupila dvě družstva…

Práce pro přírodu - Pitkovická stráň květen 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Práce pro přírodu - Pitkovická stráň 24. 5. 2017Ve středu 24. 5. jsme se opět vydali na Pitkovickou stráň. Spolu s ochranáři jsme čistili stráň od náletů růže šípkové a ostrůvkovitě kosili plochu.…

Zlatý list 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 22. 4. a v neděli 23. 4. proběhlo krajské kolo Zlatého listu v botanické zahradě Troja. Družstvo ve složení Anna Valešová, Adam Plešinger, Filip Nečas, Alexandra Voců, Anna Bárková a…