Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Jindřichov - Organismy žijící v mokřadech

, Jarmila Eckschlagerová

V pátek 4. května jsme se vypravili do Jindřichova, malé obce v Jizerských horách, 4 km od Jablonce. Ubytovali jsme se v penzionu Stará škola. Pod penzionem se nachází PP Jindřichovský mokřad. Na…

Zlatý list - krajské kolo 2018

, Jarmila Eckschlagerová

V neděli 29.4. proběhlo v botanické zahradě Troja krajské kolo Zlatého listu. I letos jsme pomáhali organizátorům při organizaci doprovodného programu a to nejen v neděli ale i v sobotu. Naší školu v…

Krajské kolo lesnické olympiády YPEF

, Jarmila Eckschlagerová

Ve dnech 15. a 16. března proběhlo na Vysoké škole zemědělské krajské kolo lesnické olympiády.Umístění tříčlenných družstev:V kategorii mladších: Havránková, Zlatníková, Škrna (4. A) první místo a…

SČÍTÁNÍ NETOPÝRŮ

, RNDr. Daniela Borůvková

V sobotu 24. 2. 2018 jsme se vypravili (v počtu 21 studentů, 3 vyučující a 3 hosté, jeden odborník na houby, dva z Přírodovědecké fakulty UK) na tradiční sčítání netopýrů ve štolách u Srbska. Bylo…

Ekologická olympiáda krajské kolo

, Jarmila Eckschlagerová

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Školu reprezentovala družstva ve složení:Vojtěch Brož (7. A), Jiří Janoušek (6. A) a Štěpán Vavřina (5. A) - 1. místo a…

Práce pro přírodu, Žihle, říjen 2017

, Jarmila Eckschlagerová

I na škole v přírodě se dá něco udělat pro přírodu. Člověk nemůže jenom brát, ale musí i dávat. S 2. B jsme našli v lese dvě obrovská mraveniště mravence lesního (zákonem chráněný druh). Po…

Podzimní přírodopisná soutěž v Šárce

, Jarmila Eckschlagerová

Letošní kolo podzimní přírodopisné soutěže proběhlo v sobotu 23. 9. Soutěžilo celkem dvacet družstev z Prahy a okolí. Na soutěžící čekaly pěkné odměny v podobě přírodopisných knížek a upomínkových…