Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Práce pro přírodu Psáry 8. 4. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 8. dubna jsme se vypravili do obce Psáry. Čekala nás kontrola tůňky, monitoring mravenišť zákonem chráněného mravence lesního a záchrana ropuchy obecné. Cestou k mraveništi jsme objevili…

Medník 25. 3. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 25. Března jsme se vypravili na pracovní exkurzi . Naše trasa vedla z Pikovic po naučné stezce podél řeky Sázavy na lokalitu, kde roste zákonem chráněná bylinka kandík psí zub. Cestou jsme…

Krajské kolo lesnické olympiády YPEF

, Jarmila Eckschlagerová

Naše škola se účastnila lesnické olympiády. V kategorii mladších se družstvo ve složení Štěpán Vavřina, Šimon Růžička a Veronika Hrtoňová (4. A) umístilo na 3. Místě a na čtvrtém místě se umístilo…

Sčítání netopýrů - Srbsko 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Sčítání netopýrů 11. 2. 2017V sobotu 11. 2. jsme se vypravili se studenty do štol v Srbsku. Jako každý rok i letos jsme zde sčítali netopýry. Napočítali jsme 119 netopýrů velkých, 2 netopýry vodní a…

ŠPLHAVCI A DALŠÍ OBYVATELÉ DUTIN STROMŮ

, RNDr. Daniela Borůvková

26. 1. 2017 se uskutečnil přednáškový den Ornity (http://www.ornita.cz) o šplhavcích a dalších živočiších využívajících dutin stromů, které šplhavci vytvářejí. Tradičně bohatého programu se…

Ekologická olympiáda - krajské kolo 2016

, Jarmila Eckschlagerová

Ve čtvrtek 10. 11. a pátek 11. 11. 2016 se konalo krajské kolo ekologické olympiády v Praze. Tématem letošního kola byly biokoridory. Praktický úkol se odehrával na území potoka Botiče, kde měli…

Odlévání stop

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 15. 10 jsme se vypravili se studenty nepovinné ekologie a jejich kamarády do lesů okolo Psár. Tématem letošní biologické olympiády kategorie C a D je Detektivem v přírodě. Hned úvodní…