Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Zlatý list 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 22. 4. a v neděli 23. 4. proběhlo krajské kolo Zlatého listu v botanické zahradě Troja. Družstvo ve složení Anna Valešová, Adam Plešinger, Filip Nečas, Alexandra Voců, Anna Bárková a…

Karlštejnsko 13. 4. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Ve čtvrtek 13. 4. jsme uskutečnili exkurzi do CHKO Český kras. Počasí nám sice moc nepřálo, ale příroda byla svěží. Botanickou exkurzi jsem vedla já a paní profesorka Strnadová.Hlasy ptáků pomáhala…

Práce pro přírodu Psáry 8. 4. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 8. dubna jsme se vypravili do obce Psáry. Čekala nás kontrola tůňky, monitoring mravenišť zákonem chráněného mravence lesního a záchrana ropuchy obecné. Cestou k mraveništi jsme objevili…

Medník 25. 3. 2017

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 25. Března jsme se vypravili na pracovní exkurzi . Naše trasa vedla z Pikovic po naučné stezce podél řeky Sázavy na lokalitu, kde roste zákonem chráněná bylinka kandík psí zub. Cestou jsme…

Krajské kolo lesnické olympiády YPEF

, Jarmila Eckschlagerová

Naše škola se účastnila lesnické olympiády. V kategorii mladších se družstvo ve složení Štěpán Vavřina, Šimon Růžička a Veronika Hrtoňová (4. A) umístilo na 3. Místě a na čtvrtém místě se umístilo…

Sčítání netopýrů - Srbsko 2017

, Jarmila Eckschlagerová

Sčítání netopýrů 11. 2. 2017V sobotu 11. 2. jsme se vypravili se studenty do štol v Srbsku. Jako každý rok i letos jsme zde sčítali netopýry. Napočítali jsme 119 netopýrů velkých, 2 netopýry vodní a…

ŠPLHAVCI A DALŠÍ OBYVATELÉ DUTIN STROMŮ

, RNDr. Daniela Borůvková

26. 1. 2017 se uskutečnil přednáškový den Ornity (http://www.ornita.cz) o šplhavcích a dalších živočiších využívajících dutin stromů, které šplhavci vytvářejí. Tradičně bohatého programu se…