Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Pavučina pro mravence

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 24. 3. 2016 jsme uskutečnili akci Pavučina pro mravence. Cílem bylo vytvořit obrannou síť proti praseti divokému kolem mravenišť zákonem chráněného mravence lesního. Loňská pavučina opravdu…

Netopýři - Srbsko 2016

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 13. 2. 2016 jsme se vypravili do Srbska na zimoviště netopýrů. Letos zimovalo v první štole 84 netopýrů velkých a 6 netopýrů černých, ve druhé 70 netopýrů velkých. Cestou ke štolám jsme s…

Krajské kolo ekologické olympiády 2015/16

, Jarmila Eckschlagerová

12. 11. a 13. 11 se uskutečnilo krajské kolo ekologické olympiády. Letos se přihlásila družstva ve složení Filip Oplt (7. A), Vojta Brož (5. A), Jiří Janoušek (4. A) a družstvo Václav Smutný (8. A),…

Podzimní čištění budek

, Jarmila Eckschlagerová

V rámci nepovinné ekologie jsme se pustili v úterý 10. 11. do čištění budek před školou. Máme v okolí školy celkem osm budek. Osídlené letos byly pouze tři (dvě na hřišti a jedna před školou). Ve…

Přírodopisná soutěž Šárka

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 3. října jsme již potřetí pomáhali organizaci MOP připravit přírodopisnou soutěž. Na devíti stanovištích jsme testovali znalosti studentů z pražských škol a okolí. Letos na trasu vyrazilo 10…

Celostátní kolo Zlatý list 2015

, Jarmila Eckschlagerová

Letos se konalo národní kolo Zlaťáku v Náměšti nad Oslavou. Všichni soutěžící dorazili do tábora u řeky Oslavy v pondělí 15. 6. 2015. Odpoledne proběhlo seznamování kolektivů a výběr exkurzí. Měli…

Celostátní kolo ekologické olympiády - Chrudim 2015

, Jarmila Eckschlagerová

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 náš tým ve složení Filip Oplt (6. A), Vojtěch Brož (4. A) a Jiří Janoušek (3. A) dorazil do Chrudimi, kde se konalo slavnostní zahájení národního kola ekologické olympiády.…