Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Krajské kolo ekologické olympiády 2015/16

, Jarmila Eckschlagerová

12. 11. a 13. 11 se uskutečnilo krajské kolo ekologické olympiády. Letos se přihlásila družstva ve složení Filip Oplt (7. A), Vojta Brož (5. A), Jiří Janoušek (4. A) a družstvo Václav Smutný (8. A),…

Podzimní čištění budek

, Jarmila Eckschlagerová

V rámci nepovinné ekologie jsme se pustili v úterý 10. 11. do čištění budek před školou. Máme v okolí školy celkem osm budek. Osídlené letos byly pouze tři (dvě na hřišti a jedna před školou). Ve…

Přírodopisná soutěž Šárka

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 3. října jsme již potřetí pomáhali organizaci MOP připravit přírodopisnou soutěž. Na devíti stanovištích jsme testovali znalosti studentů z pražských škol a okolí. Letos na trasu vyrazilo 10…

Celostátní kolo Zlatý list 2015

, Jarmila Eckschlagerová

Letos se konalo národní kolo Zlaťáku v Náměšti nad Oslavou. Všichni soutěžící dorazili do tábora u řeky Oslavy v pondělí 15. 6. 2015. Odpoledne proběhlo seznamování kolektivů a výběr exkurzí. Měli…

Celostátní kolo ekologické olympiády - Chrudim 2015

, Jarmila Eckschlagerová

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 náš tým ve složení Filip Oplt (6. A), Vojtěch Brož (4. A) a Jiří Janoušek (3. A) dorazil do Chrudimi, kde se konalo slavnostní zahájení národního kola ekologické olympiády.…

Exkurze: CHOLUPICKÝ POTOK

, RNDr. Daniela Borůvková

Dne 15. 4. 2015 se třída 5.A vydala na exkurzi k Cholupickému potoku. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s tzv. jarním aspektem listnatého lesa, tj. s rozkvetlými jarními bylinami pod stromy,…

Záchrana pralesa v Kamerunu

, Jarmila Eckschlagerová

24. 6. 2015 proběhla zajímavá přednáška o záchraně tropického deštného pralesa v horské oblasti Kamerunu. Přednášel biolog Martin Mikeš a jeho kamarád Ernest, který již dvacet let pěstuje a sází v…