Gymnázium Budějovická

Ekologie

V rámci předmětu nepovinná ekologie se studenti učí praktickou biologii a připravují se na přírodopisné soutěže. Několikrát do roka pořádáme exkurze do terénu.

Krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list 2015

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 25. 4. a v neděli 26. 4. proběhlo v botanické zahradě Troja krajské kolo Zlaťáku. Za naši školu soutěžilo v kategorii mladších družstvo z 1. A ve složení Klára Dupáková, Šimon Švarc,…

Záchrana ropuchy obecné v obci Psáry

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 11. 4. 2015 jsme se se studenty nepovinné ekologie a několika primány vydali do chatové oblasti v obci Psáry. Počasí spustilo rozmnožovací instinkt ropuch a ty se pomalým tempem přesouvaly…

Projekt: CIZOKRAJNÉ EKOSYSTÉMY

, RNDr. Daniela Borůvková

Studenti ze třídy 2.A, rozdělení do 6 skupin, pracovali v průběhu 1. pololetí na projektu, ve kterém se každá skupina zaměřila na zpracování podmínek v jednom typu světového ekosystému (biomu).…

Krajské kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF

, Jarmila Eckschlagerová

Na Fakultě lesnické a dřevařské v Suchdole se konalo 1. 4. 2015 krajské kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). Naši školu reprezentovala 2 družstva v kategorii mladších a 3 družstva v…

Ku kandíku na Medníku 2015

, Ivo Holý

V sobotu 21. 3. 2015 jsme se vydali na tradiční "výpravu za kandíkem na Medník". Patnáct studentů a pedagogové (J. Eckschlagerová, J. Velichová a I. Holý). S nadějí, že jdeme ve správnou dobu, jsme…

Netopýři 2015

, RNDr. Daniela Borůvková

Na tradiční kontrolu stavu netopýrů zimujících na známé lokalitě v Srbsku (ČR!) jsme se letos vydali v sobotu 31. 1. 2015. Letos jsme zaznamenali přes 80 zimujících jedinců nejméně 3 druhů. Jedná se…

Desatero sov

, GyBu admin

Dne 3. 11. 2014 se studenti ze 6 tříd (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.E a 4.D) zúčastnili programu „Desatero sov“, který pro nás připravili pracovníci Ornity. Studenti se seznámili s druhy sov, které žijí…