Gymnázium Budějovická

Exkurze

Zeměpisná exkurze 2018

, Aleš Krupička

Na sklonku školního roku se studenti Gybu vydali na netradiční zeměpisnou exkurzi, tentokrát do Královéhradeckého kraje. Celkem jelo 24 studentů ze 4. A a 1. D za doprovodu profesorů Halamáska,…

Kroměřížsko

, Stanislav Búth

Od 18. května do 21. května navštívil výběr studentů našeho gymnázia Kroměřížsko. Vydali jsme se do Chřibů do obce Roštín. Chtěli jsme vidět vybrané botanické lokality se vstavači a dalšími vzácnými…

Výprava za vstavačem nachovým

, Stanislav Búth

Vstavač nachový je jedna z českých, vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Protože NPR Karlštejnsko není od Prahy daleko, rozhodli se studenti 1. D, 2. D a 7. A tuto rezervaci navštívit a podívat…

Návštěva laboratoří FN Motol

, Jarmila Eckschlagerová

V úterý 10. dubna jsme navštívili se studenty biologicko - chemického semináře genetické laboratoře FN Motol. Po úvodní přednášce profesora Eckschlagera jsme si prošli a prohlédli nejmodernější…

Medník 24. 3. 2018

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 24. 3. se konala výprava na Medník. Je to naše letitá tradice. Stezka vede kolem řeky Sázavy, kde kvetou první jarní byliny (křivatec žlutý, sněženky a bledule). Stromy ještě nemají listy,…

Výprava za bledulí jarní

, Stanislav Búth

V sobotu 24. 3. se studenti 1. D a 2. E vypravili do obce Křesín. Rozhodli se navštívit u řeky Ohře Šebínský les, který je známý masivním výskytem bledule jarní. Lokalita nás nezklamala, protože u…

Výstava orchidejí

, Stanislav Búth

3. března 2018 malá skupina studentů 1. D navštívila tradiční výstavu orchidejí v tropickém skleníku Fata Morgana. V částech polopoušť, tropický deštný les a horský mlžný les studenti obdivovali…