Gymnázium Budějovická

Exkurze

Science Show

, Marie Pšenicová

V rámci Týdne vědy a techniky, který každoročně pořádají ústavy Akademie věd České republiky, navštívila 6. listopadu třída 2. A v doprovodu profesorek Maláčkové a Tarabové jednu z nejzajímavějších…

Podzimní vycházka lesem

, Jarmila Eckschlagerová

Podzimní vycházka lesem – Psáry 4. 11. 2018Se skupinou primánů jsme se v neděli 4. listopadu vypravili do lesa v Psárech. V mokřadu jsme odlévali pomocí sádry stopy lesní zvěře a určovali jsme,…

Zeměpisná exkurze 2018

, Aleš Krupička

Na sklonku školního roku se studenti Gybu vydali na netradiční zeměpisnou exkurzi, tentokrát do Královéhradeckého kraje. Celkem jelo 24 studentů ze 4. A a 1. D za doprovodu profesorů Halamáska,…

Kroměřížsko

, Stanislav Búth

Od 18. května do 21. května navštívil výběr studentů našeho gymnázia Kroměřížsko. Vydali jsme se do Chřibů do obce Roštín. Chtěli jsme vidět vybrané botanické lokality se vstavači a dalšími vzácnými…

Výprava za vstavačem nachovým

, Stanislav Búth

Vstavač nachový je jedna z českých, vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Protože NPR Karlštejnsko není od Prahy daleko, rozhodli se studenti 1. D, 2. D a 7. A tuto rezervaci navštívit a podívat…

Návštěva laboratoří FN Motol

, Jarmila Eckschlagerová

V úterý 10. dubna jsme navštívili se studenty biologicko - chemického semináře genetické laboratoře FN Motol. Po úvodní přednášce profesora Eckschlagera jsme si prošli a prohlédli nejmodernější…

Medník 24. 3. 2018

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 24. 3. se konala výprava na Medník. Je to naše letitá tradice. Stezka vede kolem řeky Sázavy, kde kvetou první jarní byliny (křivatec žlutý, sněženky a bledule). Stromy ještě nemají listy,…