Gymnázium Budějovická

Exkurze

Údržba tůňky v Psárech

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 7. dubna jsme se vypravili do mokřadu Sulického potoka. Před šesti lety jsme zde vybudovali tůňku a každý rok ji sledujeme a čistíme od usazenin (listí a bahno). Po údržbě sledujeme…

Pitkovická stráň

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 6. dubna jsme uskutečnili ekologickou exkurzi na Pitkovickou stráň. Jedná se o přírodní památku, kde každé jaro vykvétá chráněný křivatec český a koniklec luční. Po domluvě s ochranáři…

Medník – sobota 23. 3. 2019

, Jarmila Eckschlagerová

První jarní exkurze v rámci ekologie se konala v Petrově pod horou Medník. Cílem byla nejenom práce pro přírodu (značení chráněného kandíku psího zubu, stavba skalek pro ještěrky a čistění studánky)…

Týden mozku

, Marie Pšenicová

V březnu se pravidelně koná celosvětový festival s názvem Týden mozku. K této tradici se již mnoho let připojují také čeští vědci, kteří se snaží široké veřejnosti předat informace o aktuálních…

Výstava orchidejí

, Stanislav Búth

V sobotu 9. března se studenti 3. A a 3. E vypravili do skleníku Fata Morgana. Prohlédli si orchideje v polopouštní i tropické části skleníku a vyslechli zajímavosti o způsobu jejich života. Kromě…

Sčítání netopýrů - sobota 26. 1. 2019

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu jsme se vypravili na exkurzi do Srbska. Na programu bylo pozorování zimujících vodních ptáků a počítání netopýru ve štolách. Podél Berounky jsme pozorovali kormorány, orla mořského,…

Science Show

, Marie Pšenicová

V rámci Týdne vědy a techniky, který každoročně pořádají ústavy Akademie věd České republiky, navštívila 6. listopadu třída 2. A v doprovodu profesorek Maláčkové a Tarabové jednu z nejzajímavějších…