Gymnázium Budějovická

Medník – sobota 23. 3. 2019

Naposledy upraveno , Jarmila Eckschlagerová

První jarní exkurze v rámci ekologie se konala v Petrově pod horou Medník. Cílem byla nejenom práce pro přírodu (značení chráněného kandíku psího zubu, stavba skalek pro ještěrky a čistění studánky), ale také určování přírodnin, které jsme cestou našli. Vojta Brož lovil po cestě bezobratlé živočichy, paní profesorka Velichová pomáhala s identifikací hlasů ptáků a paní profesorky Tarabová a Strnadová pomáhaly s prací pro přírodu. Počasí bylo příjemné, podařilo se nám pokořit Medník a vytvořit zápis do posvátné knihy Medníku. Na závěr jsme si pochutnali ve vyhlášené cukrárně. Domů jsme se sice vraceli přeplněným vlakem, ale to nám nemohlo zkazit radost. Celou naši výpravu zdokumentoval pan Ing. Velich (tímto mu děkuji za nádherné fotografie).

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Jarmila Eckschlagerová