Gymnázium Budějovická

Milská stráň

, GyBu admin

30. dubna 2014 se čtrnáct studentů 1.D vypravilo na biologickou exkurzi do terénu. Tentokrát jeli autobusem do Slaného a odtud do obce Milý. Zde se nachází NPR Milská stráň, která hostí hodně zajímavých rostlin a živočichů. Studenti chtěli poznat statnou orchidej vstavač nachový, která se zde vyskytuje v silné populaci. Zajímavé je, že některé exempláře jsou hodně tmavé (hyperchromie), některé světlé (hypochromie). Dokonce se tento vstavač kříží se vstavačem vojenským a vznikají zajímaví kříženci (hybridi).

RNDr. Stanislav Búth

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy