Gymnázium Budějovická

Návštěva Poslanecké sněmovny

Naposledy upraveno , Renata Trnková
Návštěva Poslanecké sněmovny - cover

V pondělí 10. 2. 2020 navštívili studenti společenskovědního semináře pod vedením Mgr. Jan Duška Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Prohlídka začala v návštěvnickém centru, kde jsme zhlédli velmi zdařilý dokument „Český parlament v zrcadle času" o historii a současné struktuře a fungování dolní komory Parlamentu České republiky. Na chodbě v návštěvnickém centru studenti pročetli 12 velmi pěkně a podrobně zpracovaných panelů výstavy o historii českého parlamentarismu. Stejnou výstavku zajistil pro naši školu Mgr. Jan Dušek - je nastálo nainstalována ve druhém patře a zájemci se do ní na hodinu mohou ponořit a mnohé se dozvědět.

Následovala prohlídka interiérů Poslanecké sněmovny tvořených historickými paláci - Smiřických, Šternberským a především Thunovským, který se již v r. 1801, resp. 1861 stal sídlem českého zemského sněmu. Paní průvodkyně nás upozornila na mnoho zajímavostí, v kuloárech jsme si prohlédli další zajímavé výstavky. Jelikož neprobíhala schůze, mohli jsme navštívit honosný jednací sál, prohlédnout si lavice poslanců s hlasovacím zařízením a zkusit si pultík pro řečníky.

Následně jsme se přesunuli do prostor poslaneckého klubu ODS, kde se nás ujal pan poslanec Žáček, kterým nám dal velmi erudovanou a poučnou přednášku o demokracii, otevřené společnosti a jejích nepřátelích ve 20. století a aktuálních hrozbách a výzvách 21. století. Následovaly otázky studentů a debata.

Mgr. Jan Dušek

Autor
Renata Trnková