Gymnázium Budějovická

Návštěva Úřadu vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Naposledy upraveno , Renata Trnková

Studenti společenskovědních seminářů pod vedením Mgr. Jana Duška navštívili 17. 2. 2017 Úřad vlády, ve kterém se zúčastnili přednášky „Co je vláda?". Dozvěděli se zajímavé detaily o struktuře a fungování jednotlivých složek vlády ČR. Byli také seznámeni s historií Strakovy akademie a měli příležitost si sídlo vlády zevnitř i zvenku prohlédnout.

V pondělí 20. 2. pak studenti navštívili historické budovy, v nichž sídlí Poslanecká sněmovna PČR (palác Smiřických, Šternberský a Thunovský). V informační kanceláři zhlédli videodokument o historii českého parlamentarismu a následně si prohlédli jednací sál, kde vyslechli poutavou přednášku o různých detailech práce poslanců. Následovala debata s místopředsedkyní TOP 09 paní Adamovou, která dala studentům prostor na všetečné dotazy.

Tento krátký článek nelze zakončit jinak, než citací nápisu z průčelí Thunovského paláce: Salus rei publicae suprema lex esto.

Mgr. Jan Dušek

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková