Gymnázium Budějovická

NPP Bílé stráně

Naposledy upraveno , Stanislav Búth

30. května studenti 4. A a 3. A navštívili v rámci geologicko-botanické exkurze unikátní lokalitu u Pokratického potoka. Jedná se o NPP Bílé stráně, která je známá větším počtem druhů vstavačovitých rostlin na malé ploše.

Cestou na lokalitu jsme se učili poznávat běžné druhy javorů a lip, jasan ztepilý, pavlovnii plstnatou a nádherně kvetoucí kolkvícii krásnou. V trávě jsme objevili hadinec obecný, silenku širolistou bílou, tolici vojtěšku a další byliny. Ovšem lokalita Bílé stráně nám na opukovém podkladu přichystala opravdové botanické lahůdky. Byla to koulenka prodloužená, kakost krvavý, zimolez kozí list, třemdava bílá a mnoho dalších. Vyvrcholením exkurze byl nález sedmi kvetoucích vstavačů (orchidejí). Byl to bradáček vejčitý, okrotice bílá, pětiprstka žežulník, vstavač nachový, střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý a tořič hmyzonosný.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Stanislav Búth