Gymnázium Budějovická

Pitkovická stráň

Naposledy upraveno , Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 6. dubna jsme uskutečnili ekologickou exkurzi na Pitkovickou stráň. Jedná se o přírodní památku, kde každé jaro vykvétá chráněný křivatec český a koniklec luční. Po domluvě s ochranáři bylo naším cílem upravit cestu kolem přírodní památky a vystříhat výhonky růže šípkové. Tuto práci už zde děláme čtvrtým rokem. Cestou jsme také určovali byliny a povídali si o významu lužních lesů a nivních luk. Prozkoumali jsme i faunu potoka. Nalezli jsme zde ploštěnku mléčnou, která nesvědčí o příliš čisté vodě. Na Medníku jsme však vylovili ploštěnku potoční, která je naopak bioindikátorem čistoty vod. V tento den se rovněž konala akce Ukliďme Česko, a proto jsme se také připojili a cestu na Pitkovickou stráň jsme zbavili odpadků.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Jarmila Eckschlagerová