Gymnázium Budějovická

Reportáž z dějepisné exkurze do jižních Čech

Naposledy upraveno , Marie Pšenicová

V úterý 14. května jsme jako skupina asi čtyřiceti lidí vyrazili na poznávací zájezd do jižních Čech s panem profesorem Kvirencem a paní profesorkou Šimků. Od školy byl plánovaný odjezd v sedm hodin a již pár minut po startu jsme obdrželi první instrukce na nadcházející náročný den spolu s malým notýskem na poznámky a stručným průvodcem s převážně historickými informacemi. Nadpisy nám napovídají, jaká místa dnes navštívíme, bude to: hrad na soutoku Vltavy a Otavy, Zvíkov, zámek Kratochvíle, známé město Holašovice s typickou architekturou jižních Čech (selské baroko), oppidum Třísov, klášter Zlatou korunu se slavnou zlatokorunskou školou a poutní areál v obci Římov.

Překvapení na cestě za prvním cílem

Cestou míjíme památník v Miletíně u Příbrami, kde padly poslední výstřely druhé světové války a kde se setkala vojska USA a Sovětského svazu. Také projíždíme okolo bývalého nacistického pracovního tábora výhradně pro romské obyvatelstvo (s kapacitou až pro 600 lidí). Do roku 1943 prošlo táborem celkem 1600 vězňů. Pracovní doba zde byla 10 hodin a nebyly dodržovány hygienické ani jiné zásady. Většina Romů, kteří prošli tímto táborem, zemřeli buď zde v Letech, či poté po převezení do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. S Lety souvisí také kontroverzní kauza vepřína, který zde byl vybudován v 70. letech. Vláda nedávno rozhodla o vykoupení tohoto podniku, aby mohl být po dlouhém čase jeho provoz zastaven a mohl zde být vybudován důstojný památník pro místní oběti. V současné době zde probíhá archeologický průzkum.

Zvíkov

Cestou na Zvíkov projíždíme po Žďákovském mostě, největším jednoobloukovém mostě bez táhla na světě. Na jeho stavbu v roce 1958 bylo použito asi 4116 tun oceli a jeho délka je asi 543 metrů.

Samotný Zvíkov byl vystavěn již v 13. století. Přestavěn byl do vrcholně gotického stylu Přemyslem Otakarem II. Hlavním znakem hradu je Písecká brána, obranná věž bergfrit a hlízová věž zvaná Markomanka. Nejkrásnějším místem hradu je kaple se zachovanými nástěnnými malbami z 15. století. Z 15. století také pocházejí hradby Zvíkova. Celý areál se nachází nad vodní nádrží Orlík a byl sídlem posledních Přemyslovců, později byl majetkem Rožmberků i Schwarzenbergů a od roku 1948 je ve vlastnictví státu.

Kratochvíle

Cestou projíždíme Pískem, městem s nejstarším kamenným mostem v České republice s barokními sochami a původní vodní elektrárnou postavenou v roce 1888 Františkem Křižíkem. Netradiční atrakcí je také krokodýlí ZOO v Protivíně, jejž také míjíme.

Kratochvíle je zámek postavený v renesančním stylu s vodním opevněním. Postaven byl okolo roku 1580. Letohrádek zůstal skoro celý, včetně vnitřních maleb a štuků, původní. Tuto vodní vilu vystavěli Rožmberkové, konkrétně Vilém z Rožmberka. Stavba byla nedávno restaurována plně v renesančním stylu. Původně zde stál lovecký zámeček se zámeckou oborou o průměru asi 22 kilometrů. Architektem stavby je Baldassare Maggi z Arogna a v interiéru jsou stropy zdobeny štukovou výzdobou od italského štukatéra Antonia Melana a stěny nástěnnými malbami Georga Widmana. Za zámečkem se nachází francouzská a bylinná zahrada.

Holašovice

Historické centrum Holašovic je zapsáno do programu UNESCO díky své typické architektuře z poloviny 19. století, které se přezdívá selské baroko kvůli zdobným prvkům a tvarům, jež obsahuje. Na náměstí velkém 210 × 70 metrů se nachází asi 120 chráněných budov, sýpek, chlévů, stodol a různých bran. Vesnice má v současnosti 147 obyvatel.

Třísov

V Třísově se nachází pravěké oppidum z dob Keltů. Je to nejvýše a nejjižněji položené oppidum v České republice. Důležitou výhodou bylo nedaleké naleziště grafitu, navíc se nacházelo na cestě z Rakouska, odkud se dovážela sůl. Jedná se o archeologické naleziště a nezůstaly zde skoro žádné pozůstatky až na zbytky kamenné brány. Hrad Maidštejn jsme bohužel pro nedostatek času nenavštívili.

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna je klášter postavený v různých fázích gotického stylu. Původně byl majetkem Přemyslovců, ale po zfalšování listiny o převodu tohoto majetku přešel do rukou Rožmberků. Po třicetileté válce byl majetek navrácen cisterciákům. Ti se věnovali převážně zemědělství, liturgii, ale i řemeslům, pěstovali zde bource morušové a vyráběli hedvábí. V areálu se nachází velice zajímavá stavba školy, kde se učilo podle děl Jana Ámosa Komenského. Ve zlatokorunské škole se používaly různé zajímavé metody výuky předmětů, např. učení historicky významných osob podle velkých obrazů či zeměpisu podle kreslených map. Vyučovala se zde geometrie, mechanika, architektura, dějepis, přírodopis a také praktická výuka v zemědělství a industriálních předmětech. Mladší děti se učily psát, číst, počítat, zpívat a také náboženství.

Římov

Římov je naší poslední zastávkou, nachází se zde barokní křížová cesta s 25 zastaveními a poutní loretánskou kaplí Panny Marie.

Slovo na závěr

Exkurze byla velice zajímavá a všichni jsme se dozvěděli plno nových zajímavých informací o historii jižních Čech a šlechtických rodech, které zde vlastnily půdu a jiný majetek. Tímto bych chtěl poděkovat jménem všech účastníků exkurze paní profesorce Šimků a panu profesorovi Kvirencovi.

Šimon Horyna, 4. B


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Marie Pšenicová