Gymnázium Budějovická

Sčítání netopýrů - sobota 26. 1. 2019

Naposledy upraveno , Jarmila Eckschlagerová

V sobotu jsme se vypravili na exkurzi do Srbska. Na programu bylo pozorování zimujících vodních ptáků a počítání netopýru ve štolách. Podél Berounky jsme pozorovali kormorány, orla mořského, ledňáčka, morčáky, potápku malou a kachny divoké. Kolem nás několikrát přelétlo hejno racků. Ornitologickou část exkurze měla na starost paní profesorka Velichová. Její manžel Ing. Jan Velich celou exkurzi fotograficky zdokumentoval. Sledovali jsme také pobytové stopy organismů. Před štolami jsme si povídali o netopýrech a zásadách chování v jejich zimovišti. Následoval průzkum štol a sčítání netopýrů. Celkem jsme napočítali 4 netopýry černé 1 netopýra vodního a přes 100 netopýrů velkých. Zpáteční cestou jsme měli štěstí, protože pod mostem přes Berounku plavala nutrie (jenom jsme o ní slyšeli ale zatím jsme ji ještě neviděli). Přesné výsledky sčítáni zašleme na stanici CHKO v Karlštejně.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Jarmila Eckschlagerová