Gymnázium Budějovická

Vápenky

Naposledy upraveno , GyBu admin

V pátek 6. června se čtrnáct studentů našeho gymnázia opět vydalo do Bílých Karpat. Tentokrát byla naším výchozím bodem vesnice na konci světa Vápenky. Bydleli jsme v penzionu U Černého potoka v hezkých vícelůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Stravovali jsme se polopenzí.

Hned v pátek odpoledne jsme navštívili NPR Porážky, kde jsme se učili poznávat běžné luční, ale i vzácné rostliny. Z orchidejí jsme objevili pětiprstku žežulník a hlavinku horskou. Dále jsme viděli silnou populaci velmi vzácného všivce statného a trsy kosatce různobarvého.

V sobotu jsme se vydali jinou cestou hledat utajenou soukromou mokřadní lokalitu Kolo. Nakonec jsme ji našli a obdivovali silnou populaci orchideje prstnatce pleťového. Zde jsme si ze studánky nabrali chladnou pramenitou vodu a vrátili se do penzionu.

V neděli jsme si vybrali pro nás nejvíce vzdálenou lokalitu NPR Drahy. V této době se zde vyskytovala silná populace pětiprstky žežulníku i pětiprstky hustokvěté. Objevili jsme i jedince úplně bílé.

Na závěr je nutné dodat, že nás nezajímaly jen rostliny, ale ekosystémy jako celek s geologickým podkladem a nejrůznějšími bezobratlými i obratlovci.

RNDr. Stanislav Búth

hlavinka horská
hlavinka horská

všivec statný
všivec statný

kosatec různobarvý
kosatec různobarvý

kosatec sibiřský
kosatec sibiřský

prstnatec pleťový
prstnatec pleťový

okrotice červená
okrotice červená

populace pětiprstek
populace pětiprstek

Je vedro a došla voda
Je vedro a došla voda

NPR Drahy
NPR Drahy

bělopásek topolový
bělopásek topolový

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy