Gymnázium Budějovická

Výprava do Českého krasu

, GyBu admin

V sobotu 5. dubna se studenti 1.D vypravili do Českého krasu poznávat jarní byliny a na jaře kvetoucí dřeviny. Exkurze začala na vlakové zastávce v Srbsku v devět hodin. Vystoupali kopec na okraj lesa k první lokalitě. Bohužel tato step zarůstá invazivní trávou třtinou křovištní a populace kvetoucího hlaváčku jarního ubývá. Chybí zřejmě pravidelné kosení trávy. V listnatém lese studenti poznávali sasanku hajní a pryskyřníkovitou, nachově a bíle kvetoucí dymnivku dutou, hrachor jarní, dokvétající jaterník podléšku, violku lesní, pryskyřník zlatožlutý i podbílek šupinatý. Na louce kvetl plicník tmavý a prvosenka jarní. Okraje cest zdobily záplavy bílých květů slivoně trnité. Na dalších místech studenti navštívili opět stepní lokality s hlaváčkem jarním a koniklecem lučním českým. Na vrchu Chlum kvetl vzácnější hrachor panonský chlumní.

Krátce před čtrnáctou hodinou se studenti vrátili ze Srbska vlakem do Prahy.

RNDr. Stanislav Búth

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy