Gymnázium Budějovická

Výprava za rudohlávkem

Naposledy upraveno , Stanislav Búth

Vzácná orchidej (vstavač) rudohlávek jehlancovitý se vyskytuje v početných populacích na Moravě, kde roste na bělokarpatských loukách. V Čechách se vyskytuje asi na třech lokalitách v Českém krasu. V sobotu 20. června jsme se rozhodli dvě tyto lokality prozkoumat.

Cestou jsme se učili poznávat běžné rostliny. Od opuštěného vápencového lomu jsme se dostali do stepi první lokality a opravdu objevili první rudohlávky. Na druhé lokalitě jsme byli také úspěšní. Kromě rudohlávku jsme viděli také rozchodník bílý a ostrý, chrpu chlumní, čekánek a latnatou, jetel alpínský, kručinku barvířskou, hadinec obecný, oman vrbolistý, devaterník velkokvětý tmavý, hvozdík kartouzek, kopretinu chocholičnatou, zvonek broskvolistý a mnoho dalších bylin. Mezi dřevinami byl pro nás méně známý jeřáb břek a muk.

Exkurzi jsme zakončili zmrzlinou v Srbsku.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Stanislav Búth