Gymnázium Budějovická

Zeměpisná exkurze 2014

, GyBu admin

Termín: 1.–4. 6. 2014
Místo: Autokemp Osek
Třídy: 4.A a 4.B, celkem 42 studentů

Od neděle 1. června do středy 4. června se studenti 4.A a 4.B zúčastnili zeměpisné exkurze v severních Čechách.

1. den

První zastávkou byla Raná, hora v západní části Českého středohoří o nadmořské výšce 457 m n. m. Po výstupu jsme se mohli kochat nejen pohledem do krajiny, ale sledovat také umění mnoha paraglidistů, jimž Raná poskytuje ideální podmínky.

Pokračovali jsme do elektrárny Tušimice II, kde nás čekala dlouhá, ale zajímavá prohlídka s výkladem. Následovala ještě prohlídka malé vodní elektrárny nedaleko Kadaně.

Pan průvodce: „Co jste zmáčkli, že se ten stroj zastavil?!“
Studenti mlčky hledí do země.
Pan průvodce: „Já vám nic neudělám, ale řekněte mi, který tlačítko jste zmáčkli!“

2. den

Pondělní program jsme zahájili v Mostě. Velmi komunikativní paní průvodkyně nám poutavým způsobem přiblížila rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí a ukázala i samotnou těžbu.

Následovalo Podkrušnohorské technické muzeum a seznámení s podmínkami pro práci v dolech. Zajímavá byla zejména těžká technika vystavená po celém areálu muzea.

Pan průvodce: „Máte nějaké otázky? Ptejte se.“
Studenti: „Kolik váží tenhle stroj?“
Pan průvodce: „Jó, tak to nevím, na tom sem nedělal.“

Odpoledne a navečer byla na programu prohlídka centra krušnohorského lidového umění, skanzenu Stará ves. Několik stavení, větrný mlýn, špejchar a selský dvůr na nás dýchly atmosférou doby, kdy Facebook bylo ještě zcela neznámé slovo.

Poslední štací byl chomutovský zoopark sousedící se skanzenem. Individuální prohlídka byla ovšem poměrně krátká, do zavírací doby totiž nezbývalo mnoho času. Což ovšem některým studentům nezabránilo park několikrát prokřižovat v honbě za úlovkem v podobě „kešky“.

3. den

V úterý jsme se přemísťovali výhradně po vlastní ose. Program jsme zahájili prohlídkou oseckého cisterciáckého kláštera. Mniši jsou tišší, v tomto klášteře již čtyři roky dokonce žádní.

Pětikilometrovou procházku do Duchcova jsme si zpestřili hledáním pomníku obětem důlního výbuchu. V působišti Giacoma Girolama Casanovy jsme absolvovali prohlídku zámku a vyslechli inspirativní výklad o životě tohoto známého italského svůdníka.

Po návratu do Oseku nás ještě čekala sportovně-vědomostní hra v areálu kempu.

4. den

Závěrečný den byly na programu dva body rozdílného charakteru. Výstup na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří, jsme si zpestřili závodem o nejrychlejší dobytí vrcholu. Pan průvodce nám podal zasvěcený výklad o činnosti meteorologické stanice. Zabral se do něj natolik, že ho do reality vrátil až dým z připravovaného oběda valící se po schodišti.

Závěrečnou zastávkou byl koncentrační tábor Terezín. Výklad byl velmi sugestivní a dobře přiblížil situaci a podmínky života v táboře.

Program exkurze byl sestaven pokud možno pestrý, přiblížil severočeský region z mnoha úhlů pohledu a snad se dočkal uznání i ze strany studentů.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy