Gymnázium Budějovická

Exkurze

Zeměpisná exkurze 5. až 8. června

, Aleš Krupička

V termínu od 5. do 8. června se konala zeměpisná exkurze, které se zúčastnila třída 4.A a vybraní studenti z 2.D společně prof. Žovincovou, Halamáskem a Krupičkou. Letos jsme zamířili do Českého…

Bílé Karpaty 2016

, Stanislav Búth

Výběr studentů se od 27. května do 30. května zúčastnil terénní botanické praxe v Javorníku nad Veličkou. Navštívili tři národní přírodní rezervace. U obce Vrbovce NPR Machová, u Velké nad Veličkou…

Tulipány a rododendrony

, Stanislav Búth

V sobotu 21. 5. se studenti 5. A a 3. D vypravili do Dendrologické zahrady v Čestlicích. Zde poznávali dřeviny, o kterých slyšeli ve škole. Byly to borovice černá, lesní, vejmutovka, pichlavá a…

Výprava za vstavačem kukačkou

, Stanislav Búth

7. května se studenti 5. A a 3. D vydali do CHKO Český kras, do NPR Koda. Naše cesta vedla nejdříve k obci Tobolka, kde se v jediné malé populaci v Českém krasu vyskytuje orchidej vstavač kukačka.…

Čištění tůňky

, Jarmila Eckschlagerová

V sobotu 9. dubna jsme se vypravili do Psár. Cílem naší výpravy bylo prohloubení a vyčištění tůňky, o kterou se staráme už dva roky. Cestou jsme určovali jarní byliny typické pro lužní les a vodní…

Lužní les a stepi Českého krasu

, Stanislav Búth

9. 4. se studenti 3. D a 5. A vypravili do CHKO Český kras do NPR Karlštejnsko. Podél Bubovického potoka přišli do ekosystému lužní les. Zde pod listnáči byla v plném květu hájová květena, která teď…