Gymnázium Budějovická

Exkurze

Výlet do Míšně a Drážďan

, Renata Trnková

V pátek 11. prosince 2015 se studenti 1.E, 2.E , 3.E a 7.A vypravili k našim sousedům do Saska. Nejprve jsme si prohlédli porcelánku ve starobylé Míšni. V ukázkových dílnách jsme obdivovali zručnost…

Zeměpisná exkurze "Český ráj trochu jinak"

, Monika Žovincová

Koncem října se třídy 7.A a 5.D zúčastnily zeměpisné exkurze "Český ráj trochu jinak". A jak naše exkurze probíhala? Přečtěte si reportáž jedné ze studentek 7.A, Žofky Krátké:Zeměpisná exkurze po…

Španělština nejen z lavice

, Renata Trnková

Koncem listopadu strávili španělštináři ze 2.E příjemné podzimní odpoledne ve společnosti toho nejzajímavějšího, co nabízí španělská kultura.Interaktivní program pro studenty připravila agentura…

Pitkovická stráň 16. 11. 2015

, Jarmila Eckschlagerová

V pondělí 16. 11. jsme se vypravili na Pitkovickou stráň. Jedná se o stepní lokalitu na které v dubnu kvete 6000 konikleců. Tato chráněná step ale zarůstá nálety růže šípkové. Pustili jsme se do…

Exkurze do botanické zahrady v Troji

, Stanislav Búth

7. listopadu navštívilo čtrnáct studentů 5. A Botanickou zahradu hl. m. Prahy v Troji. Prohlídku s výkladem začali studenti v severní části, kde si prohlédli louku s pivoňkami a šácholany,…

ZOO Praha - exkurze 6B

, Jarmila Eckschlagerová

V úterý 3. 11. 2015 proběhla alternativní výuka biologie v zoologické zahradě. Zaměřili jsme se na etologii (chování) zvířat, význam zoologických zahrad pro ochranu přírody. Navštívili jsme pavilon…

Botanická terénní praxe

, Stanislav Búth

V sobotu 24. 10. navštívilo třináct studentů 3.D v rámci výuky botaniky Dendrologickou zahradu v Čestlicích. Během několikahodinové procházky poznávali studenti hlavně běžné dřeviny i dřeviny vzácné,…