Gymnázium Budějovická

Exkurze

Španělština nejen z lavice

, Renata Trnková

Koncem listopadu strávili španělštináři ze 2.E příjemné podzimní odpoledne ve společnosti toho nejzajímavějšího, co nabízí španělská kultura.Interaktivní program pro studenty připravila agentura…

Pitkovická stráň 16. 11. 2015

, Jarmila Eckschlagerová

V pondělí 16. 11. jsme se vypravili na Pitkovickou stráň. Jedná se o stepní lokalitu na které v dubnu kvete 6000 konikleců. Tato chráněná step ale zarůstá nálety růže šípkové. Pustili jsme se do…

Exkurze do botanické zahrady v Troji

, Stanislav Búth

7. listopadu navštívilo čtrnáct studentů 5. A Botanickou zahradu hl. m. Prahy v Troji. Prohlídku s výkladem začali studenti v severní části, kde si prohlédli louku s pivoňkami a šácholany,…

ZOO Praha - exkurze 6B

, Jarmila Eckschlagerová

V úterý 3. 11. 2015 proběhla alternativní výuka biologie v zoologické zahradě. Zaměřili jsme se na etologii (chování) zvířat, význam zoologických zahrad pro ochranu přírody. Navštívili jsme pavilon…

Botanická terénní praxe

, Stanislav Búth

V sobotu 24. 10. navštívilo třináct studentů 3.D v rámci výuky botaniky Dendrologickou zahradu v Čestlicích. Během několikahodinové procházky poznávali studenti hlavně běžné dřeviny i dřeviny vzácné,…

Výprava za rudohlávkem

, Stanislav Búth

Vzácná orchidej (vstavač) rudohlávek jehlancovitý se vyskytuje v početných populacích na Moravě, kde roste na bělokarpatských loukách. V Čechách se vyskytuje asi na třech lokalitách v Českém krasu. V…

NPP Bílé stráně

, Stanislav Búth

30. května studenti 4. A a 3. A navštívili v rámci geologicko-botanické exkurze unikátní lokalitu u Pokratického potoka. Jedná se o NPP Bílé stráně, která je známá větším počtem druhů…