Gymnázium Budějovická

Fyzika

I fyzika nás baví ...

Fyzikální poezie (ve 3. B)

, Lenka Jahodová

Každý týden několikrátzkoušíme si s fyzikou hrát, přesto někdy zděšenípřevládne při učení.A tak jednou v pátekžáky přepad(l) zmatek.„Učitelka fyzikychce z nás dělat básníky?"Úkol ale jasně zní…

Školní kolo ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY 2017/18

, Lenka Jahodová

V polovině listopadu proběhlo na naší škole v několika dnech školní kolo Astronomické olympiády.Počet účastníků ve 3 věkových kategoriích překonal loňský rok a z 66 studentů postoupilo do dalšího,…

Válka proudů

, Michal Roskot

Je pondělí ráno, středa, dne 8. listopadu 2017. Je chladno. Časnému chodci by se mohlo na první pohled zdát, že dnešek nebude jiný, než na co si mohl klást nárok včerejšek. Kdyby se však zastavil a…

Návštěva fyzikálních laboratoří FEL ČVUT

, Stanislav Šimandl

Naše gymnázium získalo status Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT. V rámci začínající spolupráce naši žáci navštívili fyzikální laboratoře této fakulty. Měli tak možnost vidět „ praktickou…

Pokusy vlastníma rukama – i tentokrát ve 2.B

, Lenka Jahodová

Jako už tradičně se žáci 2.B aktivně zapojili do přípravy. Pomocí jednoduchých, ale i složitějších vlastnoručně vyrobených pomůcek pomohli svým spolužákům k procvičení učiva – tentokrát z oblasti …

VÝSLEDKY Astron. olymp. - krajské kolo

, Lenka Jahodová

Dne 27. března 2017 proběhla na naší škole prezenční část Krajského kola Astronomické olympiády.Žáci statečně řešili mnoho úloh celkem ve třech částech (domácí – včetně pozorování, on-line a zejména…

Předvánoční fyzika ve 2.B

, Lenka Jahodová

Poslední dvě předvánoční hodiny fyziky jsme věnovali zopakování probraného učiva formou žákovských experimentů. Každý si s časovým předstihem zvolil experiment(y), vlastnoručně si k němu/nim vyrobil…