Gymnázium Budějovická

Předvánoční fyzika ve 2.B

Naposledy upraveno , Lenka Jahodová

Poslední dvě předvánoční hodiny fyziky jsme věnovali zopakování probraného učiva formou žákovských experimentů. Každý si s časovým předstihem zvolil experiment(y), vlastnoručně si k němu/nim vyrobil potřebnou pomůcku, před spolužáky celý pokus následně nejen předvedl, ale též správně fyzikálně okomentoval. Možná byste ani nevěřili, co vše lze vysvětlit na úrovni znalostí běžného žáka 7. třídy (po 1,5 roce, což představuje 50 odučených hodin). My jsme se ale zaměřili na téma – těžiště, setrvačnost, tření, zákon akce a reakce.

Žákům se podařilo své výrobky pěkně ozdobit – např. papoušek k předvedení těžiště, zároveň mnoho z experimentů vyžadovalo ke správné prezentaci i velkou dávku zručnosti a trpělivosti- závěsný mobil (rovnováha na páce), rychlotřídění mincí (setrvačnost), stavba z dominových kostek a odstranění jednoho ze spodních dílků, aniž bychom celou stavbu shodili. Přelomili jsme chvatem z karate dřevěný proutek zavěšený na papírových proužcích, aniž bychom papír poškodili.

Vytvořili vidličkové provazochodce a další krásné stavby a hračky odhalující polohu těžiště a chování předmětů vzhledem k ní.

Zároveň jsme objevili záhadu kečupu, aneb jak ho skutečně efektivně dostat z láhve.

Přesvědčili jsme se o velkém tření mezi listy 2 obyčejných knih. Tření jsme připomněli i jednoduchým, přesto překvapivým pokusem – několikrát zapíchneme běžný příborový nůž do krabičky od žvýkaček plné rýže. Již po čtvrtém zabodnutí se povedlo celou krabičku zvednout do výšky a takto několik minut pouze za zmíněný nůž udržet.

„Čarovali jsme" – jeden ze žáků se bez problémů celým tělem protáhl běžnou poštovní pohlednicí s fotkou automobilu, tedy vlastně prolezl automobilem na pohlednici. V dalším pokusu jsme dva naprosto stejné papíry donutili chovat se odlišně - na jeden jsme napsali těžký, na druhý lehký a díky znalostem fyziky ten „těžký" opravdu dopadl rychleji, ačkoli byly oba puštěny ve stejný okamžik. Pouze pomocí kapky vody jsme rozpohybovali kytičku sestavenou ze zápalek.

Aniž bychom dvě daná vejce rozbili, naučili jsme se správně rozlišit, které je syrové a které vařené (setrvačnost). Podařilo se zvednout kuličku uvnitř převrácené skleničky (dnem vzhůru), aniž jsme se dané kuličky dotkli. Ověřili jsme, kolik skutečně je schopen „unést" obyčejný papír/karton, pokud ho vhodně poskládáme (náš zvládl něco přes 4,5 kg), a co teprve vaječné skořápky... :)

Zjistili jsme, že jedna z dívek dokáže bez problémů přetáhnout dvě své silnější spolužačky (kladkostroj bez kladky).

Mezi časově náročnější, ale též velmi zdařilé patřil např. model ždímačky (setrvačnost), vytvořili jsme poslušná a neposlušná vajíčka. V neposlední řádě luftauto, model lodního šroubu a rakety (akce a reakce), atd.

Všichni zúčastnění si kromě pěkné známky právem vysloužili i potlesk svých spolužáků, kterým zábavnou formou pomohli nejen k upevnění získaných znalostí z oboru fyziky, ale snad i k rozluštění některých záhad, se kterými se ve svém běžném životě setkávají.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Lenka Jahodová