Gymnázium Budějovická

Hygienická opatření pro konzultace maturantů ve škole

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

MŠMT vydalo pokyn OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Je povinné tato pravidla realizovat od 11. května 2020 v době konzultací maturantů s učiteli přímo ve škole. Konkrétní pokyny pro naše gymnázium jsou uvedeny v příloze. Druhou přílohou je čestné prohlášení, které musí zletilý student vyplnit, podepsat a odevzdat ve škole.

Vyklizení šatních skříněk

Každý žák školy (s výjimkou žáků 1.AB a 2.AB) si zcela vyklidí svou šatní skříňku a nechá ji odemčenou. Termíny pro vyklízení skříněk jsou stanoveny od 11. 5. do 22. 6. na každý pracovní den v době od 8 do 16 hodin. Při příchodu do školy se žák nahlásí v recepci, musí mít na obličeji roušku. Žáci musí i v šatnách dodržovat výše uvedená hygienická pravidla.

Po 22. 6. se budou šatní skříňky likvidovat a všechny věci z nich musí být vyklizeny. Během prázdnin bude probíhat rekonstrukce celého podlaží se šatními skříňkami!

Přílohy
Hygienicka-opatreni-GyBu.docx Stáhnout
Cestne-prohlaseni.pdf Stáhnout
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy