Gymnázium Budějovická

Informace o preventivních opatřeních souvisejících s šířením koronaviru COVID-19

Naposledy upraveno , Renata Trnková
Informace o preventivních opatřeních souvisejících s šířením koronaviru COVID-19 - cover

Vedení školy dne 13. 2. 2020 před jarními prázdninami informovalo na základě dokumentů vydaných MZ ČR všechny žáky školy o preventivních opatřeních týkajících se aktuálního výskytu koronaviru.

Dne 26. 2. 2020 informovalo všechny žáky a učitele o rozšíření koronaviru v severní Itálii a rozhodně nedoporučilo žákům do této oblasti jezdit.

Zjistili jsme, kteří žáci navštívili oblasti s výskytem koronaviru, a doporučili jsme jim v případě respiračních obtíží kontaktovat lékaře a zůstat 14 dní v domácí karanténě.

Zvýšili jsme hygienická opatření v podobě umístění antibakteriálních mýdel a dezinfekčních prostředků na ruce na toaletách. V průběhu trvání mimořádného opatření bude celá škola vydezinfikována. Žáci byli poučeni o nutnosti dodržování hygienických pravidel. Předpokládáme, že také rodiče sledují aktuální situaci a v případě podezření na výskyt koronaviru v rodině budou okamžitě informovat praktického lékaře a v případě pozitivního výsledku vyšetření budou bez prodlení informovat ředitelku školy e- mailem.

Dále se budeme řídit pokyny MZ ČR, MŠMT, MHMP a SZÚ.

Žádáme rodiče a studenty, aby sledovali aktuální informace na webových stránkách MZ ČR, MŠMT, MHMP a SZÚ a těmito informacemi a pokyny se řídili.

Všichni učitelé budou žákům všech tříd zasílat průběžně elektronicky na platformu GyBu MS Teams zadání a úkoly k samostatné práci žáků, pořádat online výuku a konzultovat problematické učivo individuálně nebo ve skupinách. Žádáme studenty, aby se všichni přihlásili do této školní výukové platformy a spolupracovali s učiteli.

Škola je po celou dobou trvání mimořádného opatření pro všechny žáky uzavřena. Nekonají se žádné klasifikační ani rozdílové zkoušky. Jejich termíny budou posunuty.

Přílohy
Koronavirus-2019.docx Stáhnout
10-zasad.pdf Stáhnout
Mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-1....pdf Stáhnout
WHO-Jak-zvladat-stres-deti.pdf Stáhnout
Mimoradne-opatreni-25.5.2020.pdf Stáhnout
Autor
Renata Trnková