Gymnázium Budějovická

Matematická fotografie

Naposledy upraveno , Renata Trnková

MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE 2016

V průběhu školního roku 2015/2016 proběhla již tradiční soutěž Matematická fotografie, pořádaná Oddělením pro vzdělávání španělského velvyslanectví v České republice. Do soutěže se zapojilo všech 6 bilingvních česko-španělských gymnázií.

Soutěž probíhala ve dvou kolech.

V prvním, tj. školním kole, soutěžilo 15 studentů s celkovým počtem 21 fotografií ve dvou kategoriích. Po splnění tří kritérií (matematický aspekt, originalita a fotografická kvalita) byly vybrány nejlepší:
3 fotografie v kategorii A (studenti narození po 1. lednu 2001) a
5 fotografií v kategorii B (studenti narození do 31. prosince 2000). Autoři těchto fotografií dostali diplom a peněžní poukázky v hodnotě od 200,- do 600,- Kč.

Ve druhém, tj. národním kole, soutěžilo 8 vybraných fotografií z naší školy s ostatními vítěznými fotografiemi ze zbylých pěti dvojjazyčných škol. Národní kolo proběhlo v prostorách Gymnázia Brno-Bystrc a porota ze španělského Oddělení pro vzdělávání vybrala nejlepší 2 fotografie z každé kategorie.

Vítězové každé z kategorií národního kola budou pozváni na recepci na závěr školního roku, kterou bude dne 17. 6. 2016 pořádat španělské velvyslanectví. Na půdě španělské rezidence pak obdrží své diplomy a ceny v hodnotě od 65,- do 100,- Eur.

Vítězné fotografie z GYBU byly také zaslány do mezinárodní soutěže v matematické fotografii PAULO ABRANTES, pořádané školou IES Giner de los Ríos v portugalském Lisabonu. Do této soutěže bylo letos celkem přihlášeno 108 fotografií.

Blahopřejeme vítězům a všem účastníkům. Těšíme se na vaše fotografie v příštím roce.

Mgr. Jitka Strupková

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková