Gymnázium Budějovická

Matematická fotografie 2017

Naposledy upraveno , Renata Trnková

V průběhu školního roku 2016/2017 proběhla již tradiční soutěž Matematická fotografie, kterou pořádá Oddělení pro vzdělávání španělského velvyslanectví v České republice. Do soutěže se zapojilo všech 6 bilingvních česko-španělských gymnázií.

Soutěž probíhala ve dvou kolech.

Ve školním kole soutěžilo 23 studentů s 21 fotografiemi ve dvou kategoriích. Po splnění tří kritérií (matematický aspekt, originalita a fotografická kvalita) byly vybrány nejlepší 3 fotografie v kategorii A (studenti narození po 1. lednu 2002) a 5 fotografií v kategorii B (studenti narození do 31. prosince 2001). Autoři těchto vítězných fotografií byli oceněni diplomem a peněžní poukázkou v hodnotě od 200,-do 600,-Kč. Výsledky najdete v příloze.

Do celostátního kola postoupilo 6 (3+3) nejlepších fotografií z naší školy spolu s vítěznými fotografiemi z ostatních bilingvních škol. Celostátní kolo se letos konalo na Gymnáziu v Českých Budějovicích a porota ze španělského Oddělení pro vzdělávání vybrala nejlepší 2 fotografie v každé kategorii.

Vítězkou celostátního kola se z naší školy stala Anna Pelnářová z 2.A, která byla pozvána na recepci pořádanou španělským velvyslanectvím. Na půdě španělské rezidence pak obdrží diplomy a ceny v hodnotě od 65,- do 100,-Euro.

Vítězné fotografie z GyBu byly také zaslány do mezinárodní soutěže v matematické fotografii PAULO ABRANTES, pořádané školou IES Giner de los Rios v portugalském Lisabonu.

Blahopřejeme vítězům a všem účastníkům. Těšíme se na fotografie v příštím roce.

Za komisi matematiky Mgr. Jitka Strupková

Přílohy
PARAWEB.docx Stáhnout
Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková