Gymnázium Budějovická

Maturity a přijímačky - nové informace a termíny

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Vážení rodiče a studenti, MŠMT vyhlásilo termíny konání maturitních i přijímacích zkoušek.

Termíny maturit: státní písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury, z matematiky nebo z cizího jazyka se budou konat 1. a 2. 6. 2020, M+ 3. 6. 2020

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dvou týdnech v období od 10. 6. do 23. 6. 2020 (harmonogram a přesné termíny zkoušek v jednotlivých třídách budou maturantům včas oznámeny).

10. 6. - 16. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky 6.D a 4.E (státní i profilové)

17. 6. - 23. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky 4.F a 8.A (státní i profilové)

25. 5 - 29. 5. 2020 volný "svatý" týden pro všechny maturanty k přípravě na maturitní zkoušky

4. 6. 2020 - písemná profilová zkouška ze španělského jazyka, literatury a kultury pro 6.D

Témata a pravidla školní i státní části maturitních zkoušek se nemění a jsou uvedena v záložce "Pro studenty/maturity" již od 6. září 2019. Nepíší se pouze státní písemné slohové práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků.

Přijímací zkoušky se budou konat pouze v jednom v termínu – 9. 6. 2020 (všechna kritéria v přijímacím řízení zůstávají stejná, byla zveřejněna na našem webu v záložce Pro uchazeče/přijímací zkoušky dne 30. 1. 2020)

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány mailem v pátek 22. 5. 2020 všem uchazečům, kteří uvedli mailovou adresu v přihlášce uchazeče, poštou v listinné podobě byly odeslány 26. 5. 2020. Pozvánky jsme poslali pouze těm uchazečům, kteří jsou na naši školu přihlášeni v 1. termínu. Uchazeči přihlášeni na 2. termín obdrží poštou pouze informaci s registračním číslem (nikoli pozvánku na zkoušky), pod kterým najdou svoje výsledky a umístění po přijímacích zkouškách na webu naší školy.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacích zkoušek.

Materiály a testy Cermatu k maturitě a přijímacím zkouškám najdete na tomto odkazu:

https://nadalku.msmt.cz/cs/priprava-na-maturitni-a-jednotnou-prijimaci-zkousku

Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy