Gymnázium Budějovická

Mezinárodní konference pro učitele a výchovné poradce, University of Oxford, únor 2016

Naposledy upraveno , Jana Švecová
Mezinárodní konference pro učitele a výchovné poradce, University of Oxford, únor 2016 - cover

V únoru jsem se zúčastnila dvoudenní konference pořádané univerzitou v Oxfordu pro zástupce vybraných středních škol z celého světa. Tématem konference byla obsahová a formální stránka přijímacího řízení na University of Oxford a na britské vysoké školy obecně.

Kromě hlavního informačního programu jsem měla možnost zúčastnit se tzv. tutorial (typ vysokoškolského semináře ve velmi malém počtu účastníků) v německém jazyce, vidět praktické ukázky přijímacího pohovoru a hovořit se současnými studenty oxfordské univerzity včetně absolventky našeho gymnázia Tatiany Podstolné.

University of Oxford je považována za jednu z nejvíce prestižních vysokých škol světa, což je fakt, který mnohé zájemce o studium motivuje, v jiných naopak vzbuzuje obavu z neúspěchu. Pokud však má mladý člověk hluboký zájem o zvolený obor studia, je schopen kritického myšlení a plynulé komunikace v angličtině, je připraven pracovat s nasazením a aktivně se účastnit mimovýukových aktivit v rámci i mimo rámec své koleje, je jeho šance na přijetí a úspěšné absolvování studia vysoká.

Autor
Jana Švecová