Gymnázium Budějovická

Poslední zvonění na GYBU

Naposledy upraveno , Marie Pšenicová

Pro maturanty ze tříd 8. A, 6. D a 4. E nastal 30. dubna den posledního zvonění. Již ráno před začátkem vyučování oblečeni v pestrobarevných převlecích a patřičně dovádivě naladěni vítali ostatní studenty přicházející do budovy gymnázia svými šprýmy. Následně, po předchozí dohodě s vedením školy, došlo k vyhlášení invakuace. Studenty shromážděné ve třídách obšťastňovali maturanti svými veselými kousky. Následoval program na hřišti, kde byly na jednotlivých stanovištích připraveny nejrůznější zábavné aktivity. Nechyběly ani improvizované stánky s chutným občerstvením a kulinářskými specialitami, které maturanti vlastnoručně připravili. Počasí přálo, účast na programu byla hojná a atmosféra pohodová. Došlo také k tradiční dražbě např. odpustků na zkoušení či na prověrky od profesorů. V učebně č. 13 se paralelně konal vědomostní kvíz pro profesory, v němž letos zvítězil tým profesora Kleina. Maturanti poté obdrželi závěrečná vysvědčení.

Ve 12:00 hodin za nepřerušovaného zvonění, jásotu a potlesku přihlížejících profesorů a ostatních studentů prošli maturanti společně se svými třídními profesory triumfálně celou školou. Tímto přechodovým rituálem ukončili své prezenční studium a nyní jistě napřou všechny své síly k finální přípravě na maturitní zkoušku. Popřejme jim hodně zdaru a úspěchů nejen maturit, ale i v dalším profesním a osobním životě.

za profesorský sbor Mgr. Jan Dušek

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Marie Pšenicová